2020. március 5. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ebben a Nagyböjtben különösen engeszteljetek Engem a világ bűneiért! Karom lesújtani készül. Hiába a sok büntetés, a természeti csapások, a járvány, a gazdasági válság: nem térnek észhez, nem akarnak megváltozni, Hozzám visszatérni. Törvényeimet keresztülhúzzák, helyette zavaros gondolataikat árasztják ki az egész világra. Ha megtérnének, megszűnnének a természeti katasztrófák, a háborúk. A világ, békében és szeretetben élne. Mivel nem hisznek Bennem, és tanításomat sem követik, ezért a sátán elveszi a józan eszüket. Zavaros gondolatokat táplál bennük, amivel kárhozatra taszítja őket.

Gyermekeim! Ebben az időszakban már csak egy a tét: az, hogy ellenfelem mennyi embert tud a pokolba vinni. Ez tőletek is függ. Ti, akik Engem követtek, imádkozzatok és engeszteljetek, vállaljátok a szenvedéseket a szegény bűnösök megtéréséért! Akkor még százezer számra megtérhetnek, mert még több kegyelmet árasztok ki rájuk.

Ti, akik Engem követtek, szüntelen ezt ismételgessétek magatokban: ha nem leszek szentté, hiába születtem. Uram, mutasd meg nekem, hogy melyik úton járjak, vezess engem füves legelőkre, hogy Rád találjak, Aki a keresztfán függtél értem és felém kiáltottad: Szomjazom! Uram, mindenben meg akarok felelni Neked! Mindig igent akarok mondani rám vonatkozó örök szent tervedre! Mint parányi porszem, a legmélyebb alázattal csak ezt kiáltom: Uram, irgalmazz nekem, nyomorult bűnösnek! Uram, add meg nekem a felismerést, hogy mindenkor megtudjam, mi a Te szent akaratod, hogy azt azonnal meg is valósítsam! Szeretlek Téged, Jézusom! Izzó, lángoló, forró szeretettel. Imádlak Téged töviskoronás Királyom, Aki a kereszten trónolsz véredtől áztatva, kezed, lábad átszúrva. Megnyílt oldaladból az Egyház élete származik. Az éltető Vér, mely lemossa bűneinket, és a víz, amely isteni élettel ajándékoz meg bennünket. Jézusom, kérlek, add kegyelmedet, hogy mindenkor csak a Tiéd legyek! Szűnjek meg a világ és mindenki számára, de még a saját magam számára is! Legyek számodra olyan, mint a levegő, mint a friss harmat, amelyet azért teremtettél, hogy örömödet találd benne. Foglald le magadnak lelkemet, testemet, egész életemet, hogy mindig Te cselekedj, Te szólj általam! Átadom neked egész életemet, annak minden pillanatát, lelkemet, testemet, minden gondolatomat, cselekedetemet. Kérlek, formálj engem egyre jobban a saját képmásodra! Olyan akarok lenni, amilyen Te vagy, hogy az emberek Téged ismerjenek föl bennem, és aki engem hallgat, Téged halljon. Szeretnék olyanná lenni, hogy a Mennyei Atya, ha rám tekint, rólam is azt mondja, amit Rólad: ez az Én szeretett Fiam, Akiben kedvem telik, őt hallgassátok.

Tudom, Uram, hogy az én kérésem nem merész és nem lehetetlen. Hisz Te magad mondtad: szentek legyetek, mert Én szent vagyok! Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Tudom, Uram, hogy a magam erejéből nem vagyok képes ezt megvalósítani, hisz Te mondtad: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Megtapasztaltam, hogy Veled együtt mindent meg tudok tenni. Ezért kérlek Téged, drága töviskoronás Királyom, Megváltó Istenem, alakíts teljesen Magadba engem! Légy az én szívem Királya, Mindenható Ura, Parancsolója! Vezess engem, hogy fokról fokra egyre közelebb jussak Hozzád, míg megérkezem Szent Színed látására! Minden vágyam az, hogy téged színről színre lássalak örökre, és szent angyalaiddal és az összes szentekkel együtt dicsőítsem, magasztaljam és áldjam Szent Nevedet!

Hálát adok Neked azért, hogy az Általad alapított egyetemes Anyaszentegyházba születtem. Köszönöm, hogy méltóztattál lehajolni hozzám, megtisztítottál és Magadhoz öleltél. Egy örökkévalóság kevés lesz rá, hogy ezért Neked hálát adjak. Kérlek, áldd meg a te alázatos szolágálódat, gyermekedet, akinek minden vágya az, hogy fölismerje és megtegye a Te akaratodat, életének minden pillanatában! Kérlek, áldj meg egem, a Te mindenható, áldásoddal, hogy majd én is a Te dicsőségedben ragyogjak, égi palotádban, Neked örökké hálát zengve! Ámen.”

Szentírási megerősítés: Mt 18, 19: „(Jézus) mondja”