Category: 2021 áprilisi üzenetek

2021. április 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Most jövök el. Kiárasztom minden egyes emberre Szentlelkemet. Mindenki meg fogja látni egész életét, és tudni fogja, hogy Én, az igazságos Bíró megfizetek tettei szerint.

Gyermekeim! Ezt most azért mondom, hogy vigasztalódjatok. A Nagy Figyelmeztetés után már nem lesztek ilyen nagy kényszerhelyzetben, mint most, mert mindazoknak, akik ezt rátok erőltették, nagy gyötrelemben lesz részük. Egyesek meghalnak bűneik láttán, mások pedig megtérnek. Készüljetek fel, mert ti magatok is meg fogjátok látni egész életeteket, és azt, amit érdemeltek. Mossátok tisztára lelketeket értetek kiontott drága Szent Véremben! Bánjátok meg minden bűnötöket, és járuljatok a bűnbocsánat és a szentáldozás szentségéhez! Akkor könnyű szívvel és boldogan fogjátok fogadni Szentlelkem kiáradását. Mert mindaz, aki szívből megbánta és meggyónta bűneit, azok vétkeire többé nem emlékezem. A lelket pedig irgalmas Szívembe zárom.

Gyermekeim! Most nagy fordulóponthoz érkeztetek. A Föld már soha nem lesz az, ami volt. Ne akarjatok visszatérni régi életetekhez, mert nem tudtok. Mint ahogy az óra sem forog visszafelé, mindig csak előre, úgy az idő, amelyben éltek, csak előre halad az eseményekben. Most egy nagy keresztényüldözés és egy nukleáris világháború előestéjén álltok. Ez a Föld megtisztításának az ideje.

Gyermekeim! Ne legyetek meglepődve ezen. A bűn már annyira elhatalmasodott a világban, hogy kénytelen vagyok megtisztítani. Ne attól féljetek, hogy meghaltok, hanem attól, hogy bűnben éltek, ami elválaszt Tőlem. Ezt mondtam: aki megtagad Engem ez előtt a bűnös házasságtörő nemzedék előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. Aki megvall Engem, azt Én is megvallom Mennyei Atyám előtt. Aki mindhalálig kitart, az üdvözül. Egyeseket vértanúhalálra szántam, hogy megvalljanak Engem, és a Mennyben páratlan jutalomban részesítsem őket. Ők megkapják Tőlem az erőt és kegyelmet, hogy kitartsanak Mellettem mindhalálig. Másokat el fogok ragadni, hogy majd visszahelyezzem őket a megújult világba, az ezer éves béke uralmába. Ők lesznek a szent gyökér, ami majd kihajt. Azok, akik megátalkodottak maradnak bűneikben, elhamvadnak a Földet megtisztító tűzben, és lelkük az örök tűzben fogja találni magát.

Gyermekeim! Legyetek éberek, éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, hogy ha majd megjelenek dicsőségemben, bejöhessetek Velem a menyegzőre. Ezt ígértem: veletek maradok minden nap a világ végezetéig. A menyegző itt is itt van köztetek. Ez a Szentmise, ahol terített asztalhoz várlak benneteket. Szent Testem az étel, Szent Vérem az ital. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem magatokhoz, akkor Én is befogadlak titeket az Örök Menyegzőre.

Gyermekeim! Már annyiszor figyelmeztettelek benneteket. Újra mondom: az óra itt van. Az események elindultak, és folytatódnak. Már mindent feltártam nektek. Éljetek szüntelen készenlétben! Mindenekfölött bízzatok Bennem, Aki ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Veletek vagyok, és soha el nem hagylak titeket. Megáldalak benneteket Szívem minden emberi elképzelést meghaladó örök, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 45: (Jézus) így szólt: „Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.”