2021. augusztus 26. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az üldözés közel van. Itt az óra. Most jövök vissza dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Minden imátokat ezért ajánljatok föl, hogy megrövidítsem az időt, mert akkora nyomorúság van napjaitokban, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig, és nem lesz soha többé. Értetek, választottakért rövidítem meg az időt. Imádkozzatok, hogy árasszam ki mielőbb Szentlelkemet, hogy megadja a tisztánlátást, mert ha ezt nem tenném, nagyon sok lélek menne a pokolba. 

Drága gyermekeim! Ez most a nagy sötétség órája. Démonok milliárdjaitól feketéllik az ég. Ha tudnának, minden lelket a kárhozatba taszítanának. Már a kisgyermekeket is meg akarják rontani, sőt, meg is rontják, hogy mire fölcseperednek, a rosszat tartsák jónak és a jót rossznak. De nem számolnak Velem. Kérem a szülőket, hogy minden gyermeket minél előbb kereszteltessenek meg. Én parancsoltam apostolaimnak: „Menjetek el az egész világra, kereszteljetek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” A keresztség szentség. Nemcsak megtisztít az áteredő bűntől, de az a lélek, akit megkeresztelnek, Atyám gyermeke lesz, aki mellé Atyám külön szent angyalt küld, hogy vigyázzon arra a lélekre, és óvja meg minden rossztól, vezesse el az örök életre. 

Gyermekeim! A sátán és csatlósai ádáz harcot folytatnak a lelkekért. A test megölése csak ráadás: a lelkek kárhozatára való taszításán van a fő hangsúly. Lucifer minden lelket a pokolban szeretne látni. A szent angyalok és a bukott ördögök hatalmas csatát vívnak a lelkekért. Akik csak egyetlen fohászt mondanak, kérik szent őrangyaluk, Mária vagy Isten segítségét, megmenekülnek. Csak az kárhozik el, aki nem akar együtt lenni Velem az örök életben, aki nagyon elmerült bűneiben, és megátalkodott. 

Gyermekeim! Itt az utolsó óra. Most minden Engem követő léleknek fel kell mennie a Golgotára, a keresztre, hogy elnyerje az örök életet. Aki nem tartja meg törvényeimet, nem tagadja meg magát, és nem hordozza türelmesen a Tőlem kapott keresztjét, az nem üdvözülhet. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki Értem, és tanításomért odaadja az életét, megtalálja azt. 

Gyermekeim! Szavaim Lélek és élet. A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Soha ne a test ösztönének éljetek, hanem önmagatokat megtagadva mindig lelki életet éljetek. Sokat imádkozzatok, törvényeimet tartsátok meg, és úgy világítsatok ezen a földön, mint a világ világossága, hogy aki rátok néz, Engem lásson, aki titeket hall, tanításomat hallgassa. 

Gyermekeim! Most választom szét a búzát a pelyvától. Igyekezzetek búzák lenni, akiket csűrömbe gyűjtök, és határolódjatok el a pelyváktól, akik az örök tűzre mennek. Ez a nagy megmérettetés órája. Mindenki mérlegre kerül. Mindenki meglátja cselekedeteit, egész életét. Azt mondom nektek, igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert keskeny az ösvény és szűk az ajtó, amely a Mennyországba visz. Ne kövessétek azokat, akik a széles úton menetelnek az örök kárhozat felé. 

Gyermekeim! Az óra itt van. Már nem figyelmeztetlek sokat benneteket, mert beteljesülnek szavaim. Egyre nagyobb természeti katasztrófák lesznek, és egyre nagyobb káosz zajlik a világban. Kérjétek a Szentlelket, tartsatok bűnbánatot, tisztítsátok meg a lelketeket, mert csak ez a fontos. Ne gyűjtsetek magatoknak földi kincseket, mert mindent itt hagytok. Gyűjtsetek magatoknak kincset a Mennyben, amit magatokkal hoztok. Ilyenek: a gyónás, a Szentáldozás, a jó cselekedetek, és az ima. 

Gyermekeim! Ütött az óra. Amint az Emberfia a bűnösök kezére került, úgy Egyházamnak is fel kell jönni a Golgotára, a keresztre, mert csak a szégyenletes kereszthalál után nyílik meg előtte az ajtó, hogy belépjen dicsőségembe. Az óra itt van. Hamar eljövök, és megítélem a világot. Készüljetek! Tartsátok meg szavaimat, ha kedves az életetek. 

Drága gyermekeim! Készüljetek, mert olyan üldözés lesz, amilyen még nem volt. Készítsetek háromhavi élelmet, tartós élelmiszert, vizet, mert szükség lesz rá. Készítsetek egy csomagot, amit csak föl kell kapni, ha elüldöznek lakóhelyetekről. Ebben legyen víz, tartós élelmiszer, keksz, vagy valami, amit nem kell készíteni, csak meg lehet enni, és pár váltás fehérnemű. 

Gyermekeim! Az óra eljött. Készüljetek!

Fogadjátok figyelmeztetésemet! Európa nagy muszlim fenyegetettség előtt áll. Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítések: Zsid 13, 7: „Isten szava” 12-14: „Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát, hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük.” 22: „fogadjátok szívesen az intő szót”