Category: 2020 októberi üzenetek

2020. október 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagy sötétség borul erre a világra, ami egyre fokozódik. A démonok minden erejüket bevetik, hogy az embereket megtévesszék, és a kárhozatra taszítsák. Ti világító fáklyák vagytok ebben a mindeneket körülvevő sötétségben. Most vihar előtti csend van. A vihar hamarosan kitör. Olyan lesz, mint amikor a hajót a tenger hányja, veti, dobálja, és el akarja süllyeszteni. A hajó Egyházam jelképe. Ahogy Don Bosco megálmodta, két stabil oszlop van, amihez le lehet vetni a horgonyt, és ki lehet kötni, ami biztonságot ad. Az egyik oszlop Én Magam vagyok a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Én vagyok a védőpajzs a sátán ellen. Aki tiszta lélekkel fogad magához, annak nyert ügye van, mert ott megvakítom a sátánt, eltaposom, tehetetlenné teszem, és a lélek biztos léptekkel halad előre az üdvösség útján, és elnyeri az örök boldogságot. A másik oszlop az Én Legszentebb Anyám, Akit nektek adtam a kereszten. A Hozzá mondott imák, különösen a rózsafüzér, kimondhatatlan erőforrás, amely megvakítja, megkötözi a sátánt. Ahol a rózsafüzért imádkozzák, onnan menekül a gonosz, kitisztul az ég, eloszlik a sötétség, felszakadozik a felhő, és napfény borítja be a tájat. Édesanyám közbenjárására minden kegyelmet megadok. Imáitokra akarom megújítani a föld színét, amely már nem várat sokáig magára: hamarosan bekövetkezik.

Gyermekeim! Az Egyháznak és a világnak most olyan pokoli mélységeket kell megélni, amilyen még soha nem volt a világ teremtése óta. Most fog fellépni az antikrisztus, a nagy megtévesztő, a hazug fenevad, aki azt akarja elhitetni magáról, hogy ő Én vagyok. Uralma csak ideig-óráig tart. A Jelenések könyvében és Dániel próféta könyvében meg van írva. Három és fél év az ő ideje. De megrövidítem ezt az időt is. Gyakorlatilag, ha a régi időszámításhoz viszonyítjuk a három és fél évet, akkor az csak a fele idő lesz. Azért, mert nem akarom, hogy még a választottakat is megtévessze, ha lehetséges lenne, és meg akarom menteni a lelkeket.

Nagyon hirtelen fog kitörni az üldözés. Ellenfelem már mindent előkészített.

Drága gyermekeim! Ne féljetek, mert kimenekítelek titeket minden veszélyből. Ha tudjátok, mondjátok el mindennap a 91. zsoltárt, és éljétek meg azt a hitet és bizalmat, ami abból fakad. Szeretetem óv meg és tart fönn benneteket minden veszélyben, úgy, mint amikor Péter járt a vízen. Ha mindig Rajtam tartjátok tekinteteteket és határtalanul bíztok Bennem, nem fogtok süllyedni a habokban. Tudatosítsátok magatokban, hogy állandó jelenlétemben éltek, és azt, hogy mindenható vagyok. Nekem hatalmam van titeket kimenekíteni minden veszélyből, de bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Szeretetem átölel, irgalmam végigkísér titeket életetek minden útján.

Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Jak 5, 10: „Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.”

Mt 22, 1: „Jézus szólt”