Category: 2020 novemberi üzenetek

2020. november 1. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ma mindenszentek ünnepe van. Gondolkoztatok már azon, hogy ha lezárul földi küldetésetek, hol fogjátok folytatni az életeteket? Gyermekeim! Az életetek ezen a Földön nagyon rövid. Az örökkévalósághoz képest semmi. Ti mégis azzal vagytok elfoglalva, hogy itt rendezkedjetek be. Pedig itt létetek csupán átmenet. Át kell mennetek a próbán, és meg kell érkeznetek Hozzám. Ezzel szemben, ti elmerültök a földi élvezetekben, amiről azt hiszitek, hogy örökké tart. Aztán ha kaptok egy betegséget, kétségbe vagytok esve, hogy esetleg meg kell halnotok. Pedig minden embernek ez a sorsa. Nem erre az életre kell berendezkedni, hanem arra a másikra kell felkészülni, ami örökké tart. Nem az számít, hogy hány diplomát gyűjtötök be, még az sem, hogy mennyi a jövedelmetek, ha nem csak az, hogy megtartottátok-e Isten parancsát. Ha igen, akkor jól fogtok vizsgázni Előttem, az Örök Bíró előtt. Ha nem, akkor még kaphattok egy esélyt, hogy megtisztuljatok bűneitek szennyétől. Ez a tisztítótűz. De ha már elmerültetek a bűnben, amit nem akartok megbánni, akkor a kárhozat vár rátok. Amíg itt éltek, ki lehet javítani hibás döntéseiteket. Jóllehet, az időt és az alkalmakat nem lehet visszahozni, de újra lehet kezdeni az életeteket. Ha megbánjátok bűneiteket és feloldozást nyertek, akkor elfelejtem vétkeiteket, és új lehetőséget adok, hogy gyakoroljátok a felebaráti szeretetet és Nekem szenteljétek az életeteket. A szentek, akiket ma ünnepel Egyházam, mind olyan gyarló emberek voltak, mint ti. Ma mégis szentekként tiszteli őket Egyházam. Azért, mert erős akarattal ellene mondtak minden kísértésnek, és ha elestek, mindig felálltak. Róluk vegyetek példát. Kérjétek, hogy imádkozzanak értetek.

Az Egyház hármas egysége révén kapcsolatban vagytok egymással. A Földön van a küzdő Egyház. Ez azt jelenti, hogy meg kell küzdenetek a sátánnal, aki el akar buktatni, és kárhozatra akar taszítani. A ti fegyveretek a Belém vetett hit. Minél jobban bíztok Bennem, annál inkább biztonságban vagytok. Ha teljesen átadjátok az életeteket Nekem, és mindenben Rám hagyatkoztok, elkerül benneteket ellenfelem, mert nem álltok szóba vele.

A szenvedő Egyház a tisztítótüzet jelenti. Ők azok a lelkek, akik megbánták bűneiket, és bocsánatot nyertek. De igazságosságom megköveteli tőlük, hogy levezekeljék bűneiket. Elmagyarázom, hogy jobban megértsétek. Ha egy szülőpár elabortáltatja gyermekét, megbánja, meggyónja, és feloldozást nyer, akkor nem kárhozik el. De mivel nem tudják meg nem történtté tenni a gyilkosságot, azért ezt a súlyos, halálos bűnt le kell vezekelni. A lelkeknek, akik bűnben éltek a Földön, annyi évig kell vezekelniük a tisztítótűzben, ahány évig nem éltek életszentségben. Ez sokszor egy egész életet jelent. De a tisztítótűzben másként telik az idő, mint a Földön. Ami itt tíz év, az ott tízezer évnek felel meg. Egy évig tartó fekvő betegség súlyos szenvedések közepette, ott három perc. Jól jár az az ember, aki itt levezekelheti bűneit, még akkor is, ha ez sok szenvedéssel jár. Imádkozzatok értük, mert az ima és a Szentmise enyhíti súlyos kínjaikat, és megrövidíti szenvedésük idejét.

A dicsőséges Egyház a Menny, amelynek megszámlálhatatlan sok lakója van. Ők a szentek, akik vég nélkül dicsőítik és magasztalják a Szentháromságos egy Istent, és örökké hálát adnak megváltásukért. Imádkoznak a küzdő Egyház tagjaiért, hogy ők is felmehessenek a Mennybe.

Drága gyermekeim! Ma fontosnak tartottam, hogy tanítsalak benneteket. Ne vegyétek könnyelműen az életeteket, amit azért ajándékoztam nektek, hogy hűségesen sáfárkodjatok vele. Minden képességeteket kamatoztassátok Isten nagyobb dicsőségére. Amikor lezárul küldetésetek, mindenről számot kell adni. Az időről, hogy mire fordítottátok. Minden szavatokról és cselekedetetekről. De még a gondolataitokról is. Minden az Én kegyelmem, amit azért kaptatok, hogy megszentelődjetek, és másokat is üdvösségre vezessetek. Soha ne feledjétek, amit kértem: Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok. Ez az életszentség. Ismerjétek meg az Evangéliumot, ami az Én tanításom, és váltsátok tettekre. Ha megteszitek, boldogok lesztek már itt a Földön, és majd örökké a Mennyben is. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi elképzelést felülmúló örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítés: Zsid 2, 3: „az Úr hirdetett”