2021. szeptember 13. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagyon nagyon szeretlek benneteket. Ne féljetek! Ne aggódjatok! Én mindennek fölötte állok. A jövő az Enyém. Én úrrá leszek minden gyötrelmen. Hamarosan visszatérek az ég felhőin és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. A sátán tudja, hogy már csak nagyon kevés ideje van hátra. Ti csak szüntelenül imádkozzatok, tegyétek a jót! Imáitokra és életszentségetekre nagyon megrövidítem ezt a gyötrelmekkel terhelt időt, és kevesebb szenvedés ér benneteket. Tartsatok ki mindhalálig! Soha ne vegyétek fel a fenevad bélyegét! Legyetek elszántak! Inkább meghaljatok, minthogy akaratom ellen vétsetek. Beburkollak benneteket igaz, átölelő szeretetembe. Én gondoskodom rólatok mindvégig. Aki Értem feláldozza életét, megmenti azt. De aki meg akarja menteni, örökre elveszíti.

Merítsetek tudást és erőt a Szentírásból! Annak minden szava beteljesül a maga idejében. Én Mindenható vagyok. Ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Hitetek és reményetek mértékében árasztom ki rátok kegyelmemet. Ez most egy nagyon nehéz, embert próbáló idő. Mindezt azért engedtem meg, mert az emberek elfordultak Tőlem. Így akarom megtérésre kényszeríteni őket. De ha ez a próbatétel sem használ, örökre elvesznek. Ez most a nagy sötétség órája. Démonok milliárdjai harcolnak a lelketekért. Ha lehetne, mindnyájatokat a kárhozatra akarnának taszítani. Ezért rövidítem meg az időt, hogy ezt megakadályozzam. Ez most a nagy tisztítás órája. Megtisztítom a földet, mert ez így nem mehet tovább. De ti, akik körém gyülekeztetek, soha ne féljetek. Szemetek meglátja a bűnösök bűnhődését. Csak annyi történhet meg, amennyit Én megengedek. Még a sátán is engem szolgál – jóllehet – akarata ellenére.

Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nélkülem semmit sem tehettek. Éljetek állandóan az Én Jelenlétemben! Szüntelen imádkozzatok! Minden gondotokat adjatok át Nekem! Én megoldom azokat. Ne féljetek! Tartsatok ki mindhalálig! Nézzetek fel keresztemre! Belőlem merítsetek erőt! Szeressetek viszont, és elnyeritek az üdvösséget. Gondoljatok arra, amit ígértem: elmegyek, és helyet készítek nektek. Aki mindhalálig kitart, az üdvözül. Megáldalak titeket gondviselő, mindenható, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 2 Péter 1, 14: „Urunk, Jézus Krisztus is tudtomra adta”