2020. március 11. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ne botránkozzatok meg azokon, amik történnek! Mindezeket előre megmondtam nektek: olyan időket fogtok megélni, amilyeneket eddig nem láttatok.

Nagyon kérlek titeket, ne fosszátok meg magatokat Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől! Én a szívetekbe akarok térni! Vagy nem Én mondtam? „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.” (Mt 26, 26-28) „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6, 54) „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53).

Nem azon van a hangsúly, hogy ajakra vagy kézbe áldoztok, hanem azon, hogy a szívetekbe fogadtok. Azt Én is tudom, hogy méltatlan a kezetek arra, hogy érintsetek. Az ajkatok, amivel sokszor többet vétkeztek, mint a kezetekkel, ugyanolyan méltatlan fogadásomra. De nem a százados szavait ismétlitek minden szentáldozás előtt? „Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. (Mt 8, 8) Tehát ezzel most ne foglalkozzatok.

Tudom, hogy a kezetek nem tiszta, mert sok mindent meg kell fognotok, mielőtt áldoztok. Higgyetek mindenhatóságomban! Én meg tudlak védeni titeket minden betegségtől. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Aki akarja, vigyen magával kézfertőtlenítőt, és szentáldozás előtt használja. Ez védelmet nyújt a fertőzéstől, de a legnagyobb védelem Én vagyok, Aki fölötte állok minden lelki-testi bajnak, betegségnek. Újra mondom: ne fosszátok meg magatokat Tőlem! Én valóságosan a szívetekbe akarok térni, nem csupán lelkileg! Ha nem ezt akarnám, akkor nem rendeltem volna számotokra az Oltáriszentséget, amelyben valóságosan jelen vagyok. Minden aggályoskodás ellenfelem műve. Tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy ne áldozzatok? Egyedül a sátáné. Ezért kérlek titeket, hogy saját érdeketekben tegyetek eleget kérésemnek. Addig járuljatok szentáldozáshoz, amíg még köztetek vagyok, mert már itt az óra, amikor elviszik tőletek a Vőlegényt, Engem. Engedelmességetekre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi elképzelést felülmúló végtelen örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Szentírási megerősítés: Mt 24, 44: Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!