2020. március 3. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most a kegyelem órájában vagytok. Fausztina nővérnek ezt ígértem: „Amit ebben az órában az Én kínszenvedésem örök érdemeire való hivatkozással kértek, azt mind megkapjátok. Kérjetek Tőlem bátran, sokat! Nem tudtok annyit kérni, amit felül ne múlna az Én adakozó kegyelmem, végtelen szeretetem. A legnagyobbat, saját Magamat adom nektek minden Szentáldozásban, minden Szentmisében és az Igében. Nektek adtam Atyámat, amikor így tanítottalak imádkozni: „Miatyánk”. Nektek adtam Édesanyámat, amikor a keresztfán ezt mondtam: „Íme, a te Anyád, íme, a Te fiad.” Ezeknél nagyobbat nem adhattam, mert az egész világmindenséget felülmúlja Isten végtelen szeretete, és az Én üdvösséget adó feláldoztatásom, kínszenvedésem a keresztfán. Mindezekkel nektek adtam a Mennyországot, melynek kapuját szélesre tártam előttetek. Nem Én, hanem a ti szabad akaratotok korlátoz benneteket, ha mégsem tudtok oda belépni. Ezért kértem tőletek: „Legyetek szentek, mert csak a szentek méltóak belépni abba az Országba, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.

Kicsinyeim! Szeressetek! Szeressétek Istent mindenekfölött úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Egymást pedig Énbennem szeressétek úgy, hogy az életeteket is legyetek készek föláldozni másokért, de leginkább hittestvéreitekért. Éljetek szüntelen készenlétben, mert a szemetek láttára teljesülnek a Jelenések könyvének szavai. Ti most az Apokalipszisben éltek. Ha megtartjátok Igémet, és hűségesen kitartotok az Irántam való szeretetben, most is biztonságban vagytok. Az Evangéliumban többször mondtam: „Ne féljetek!” Még azoktól sem, akik a testet megölik, de a lelketeknek nem tudnak ártani. Ha átadjátok magatokat Nekem, akkor az Én tulajdonaim vagytok. Én védelmezlek benneteket. Ma is érvényesek a 91. zsoltár szavai: „Így nem érhet téged semmi baj, otthonodhoz közel sem férhet a csapás. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre találsz; Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben látogató járványtól, a délben pusztító ragálytól.” Ezek a gondolatok legyenek a ti erőforrásaitok! Higgyetek benne, és akkor rátok is vonatkozik: legyen nektek a hitetek szerint.

Drága gyermekeim! Az idő lezárul, hamar véget ér ez a korszak. Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák! Véget ér mindaz, amitől ma szenvedtek: a végső harc a sátán és az Isten gyermekei között. Az idő rövid. Az események igazolják a próféciák hitelességét, amelyek egymásután beteljesülnek. Megáldalak benneteket Szívem túláradó, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”