Category: 2020 áprilisi üzenetek

2020. április 15. Az Úr Jézus…

„Drága kislányom! Most még elképzelni sem tudod azt a boldogságot, amit tartogatok számodra a Mennyben. Megszűnnek a tér és az idő korlátai. Végtelen távlatok nyílnak meg előtted. Oly sebesen szárnyalsz majd, mint a gondolat. Nem lesz betegség, sem könny, sem halál, sem jajkiáltás. Állandó öröm és béke lesz osztályrészed, és mindazoknak, akik osztatlan szívvel, lángolóan szerettek Engem a Földön. Jóllehet nem láthattok dicsőségemben, mert gyönge testetek nem bírná ki. De rátok vonatkozik, amit Tamásnak mondtam: boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek.

Amíg a Földön vagytok, hitben éltek. De mihelyst kirepül lelketek testetekből, már a beteljesülésben és a megtapasztalásban fogtok élni. Várd kitörő örömmel, és minden nap imádkozd el a Te Deumot azért, amit tartogatok számodra.

Atyám minden egyes embernek helyet készített Országában. Én azért jöttem, hogy mindenkit üdvözítsek. Sajnos a sátán kísérti a lelkeket. Sokakat meg tud téveszteni. Ha megtérnek Hozzám, megbocsátom és elfelejtem bűneiket. De ha megátalkodottak maradnak, örökre elvesznek. Értük sírok vérkönnyeket. Miattuk küldtem el Édesanyámat, hogy figyelmeztesse őket a világ számos pontján. Sajnos éppen azoknál talál süket fülekre, akik miatt megjelenik. Ha ezek az emberek tudnák, hogy milyen nagy jótól fosztják meg magukat, térden kúszva járulnának szentségeimhez, hogy elnyerjék ígéretemet.

Drága kislányom! A Mennyben vég nélkül fogod imádni, dicsőíteni és magasztalni a Legszentebb Szentháromságot. Addig is, amíg még itt tartalak azért, hogy a rád bízott feladatokat elvégezd, gondolj mindig erre az üzenetemre, amelyet azért adtam, hogy megvigasztaljalak, és tudassam veled, hogy az idő közel. Megáldalak téged Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Zsid 8, 8. 10: „mondja az Úr”

2 Tessz 2, 3-12 „előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.”

Mt 24, 21-22: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” 29-31: „Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.”