Category: 2020 júniusi üzenetek

2020. június 25. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Mt 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

„Drága gyermekeim! Most különösen kérem, hogy éljetek szüntelen készenlétben. Már sokszor mondtam nektek, most újra megismétlem: az óra itt van. Az Emberfiát bűnösök kezére adják. Mindaz, ami Velem történt, most fog megismétlődni Egyházammal. Kerüljétek az eretnekeket és a tévtanítókat! Ne kövessétek őket, akik saját pusztulásukba rohannak, mert fontosabb nekik az emberi elismerés, mint az igaz hit terjesztése, amelyre meghívtam őket. Már elfelejtették, amit Pétertől kérdeztem: „Szeretsz Engem?” Most nektek, követőimnek, megismétlem: csak az lehet igaz és hű tanítványom, követőm és apostolom, aki igazán szeret Engem és mindhalálig hűséges marad Hozzám. Ezt is mondtam: „Nem lehet kétfelé sántikálni és két úrnak szolgálni.” Az Engem követőket erről ismeritek meg: az Én tiszta, igaz tanításomat hirdetik, de nem csak szavaikkal, hanem életpéldájukkal és tetteikkel is. A hamisak pedig csak mondják tanításomat, de nem teszik, sőt, összekeverik az igazságot a hazugsággal, hogy megtévesszék a gyanútlanokat.

Drága kicsinyeim! Már beléptetek abba a korba, amikor bármi megtörténhet. Ti, akik igaz követőim vagytok, készüljetek fel egy nagy üldözésre, amely kegyetlenebb lesz minden eddiginél, mert a technika minden vívmányát be fogják vetni ellenetek. De nektek is azt mondom, amit tanítványaimnak kétezer évvel ezelőtt: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tudnak tenni. Attól féljetek, akik a testet a lélekkel együtt pokolba tudja taszítani.” Szent Isten-félelemben éljetek, féljetek elkövetni a bűnt, amely elszakít Tőlem. Kérjétek Tőlem a kegyelmet, hogy gyújtsam lángra szíveteket, hogy lángoló szeretettel, a vértanúk szeretetével szeressetek viszont Engem, és ha kell, az életeteket is adjátok Értem. Emlékezzetek szavaimra: „Aki megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. De aki mindvégig kitart és megvall Engem, azt Én is megvallom Atyám előtt.” Ezt jelenti a szüntelen készenlét, hogy ha kell, életetek odaadásával is tanúságot tegyetek Rólam. Gondoljatok Rám, Aki nem sajnáltam odaadni az életemet értetek, Aki meghaltam a ti üdvösségetekért.

Drága gyermekeim! Nagyon sötét korszak virrad erre a világra. A bűnök az égbe kiáltanak, a csapások sorra jönnek, és az emberek egyre jobban káromolnak és nem térnek meg Hozzám. Imáitokkal még kiragadhatjátok a lelkeket a sátán karmaiból, de akik megátalkodottak, azokon nem tudtok segíteni.

Az életetek rövid, egy folyamatos küzdelem. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára leselkedik rátok, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. A Belém vetett bizalommal mondott imáitokra hegyeket mozdítok el. Ez azt jelenti, hogy minden megoldhatatlannak tűnő gondot, problémát Én Magam hárítok el tőletek, hogy hálát adjatok jóságomért, szeretetemért és leboruljatok mindenhatóságom előtt. Dicsőítsetek és magasztaljatok Engem, Aki az élet és a halál Ura vagyok. Aki meghaltam értetek, de feltámadtam, hogy titeket is feltámasszalak. Legjobban azért adjatok hálát, hogy feltámadott Testemmel és Véremmel itt vagyok köztetek. Táplálom lelketeket, mert oly nagyon szeretlek benneteket, hogy elválaszthatatlanul, mindörökké eggyé akarok válni veletek. Együtt akarok lenni veletek földi zarándokutatokon, hogy majd a Mennyben egy örökké elválaszthatatlan egységben forrjatok össze Velem, megváltó Istenetekkel oly módon, ahogy ez földi testetekben lehetetlen. A Mennyben úgy fogtok egyesülni Velem, mint parányi vízcsepp a hatalmas Szeretetóceánnal. Eggyé váltok Velem örökre, visszavonhatatlanul. De meghagyom szabad akaratotokat, hogy dicsőítsetek és magasztaljatok Engem, és hálát adjatok Nekem egy egész örökkévalóságon át. Emberi szavakkal ki nem fejezhető az a végtelen örök boldogság, béke, nyugalom és csoda, amit kiomló Vérem által készítettem nektek. Már most, mindennap adjatok hálát, imádkozzátok a Te Deum-ot, amely megdicsőít Engem, mert noha nem láthatjátok, mi vár odaát rátok, de hitetekkel és reményetekkel hálát adtok érte. Ez nagyon megdicsőíti Nevemet és kiengesztel sok hálátlan lélekért. Fogadjátok áldásomat, melyet túláradó szeretetemmel adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 10, 16: „mondja az Úr”