Category: 2021 júniusi üzenetek

2021. június 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most vagytok az utolsó órában. Ebben az órában Júdás csókkal elárult Engem, és elkezdődött az Én kálváriám. Beteljesítettem Atyám akaratát, a kereszten megváltottalak benneteket. Ennek a Földnek is most van itt a kálváriája. Az egész világ és az Egyház föl fog menni a keresztre. Az Egyház ugyanazt fogja elszenvedni, amit Én: keresztre kell szegeznie magát Velem együtt ahhoz, hogy feljöhessen Atyám dicsőségébe.

Gyermekeim! Ne áltassátok magatokat! Nézzetek körül: az óra itt van. Az óra most van itt. Soha nem látott gyötrelmek várnak a világra és vannak jelen a világban. Ez egy másfajta háború, amit most vívnak, mint az első kettő. De háború, és az életetekre törnek. Méghozzá a lelketek életére. Légiók hadai veszik körül az embereket, hogy a lelküket elveszítsék. Rengeteg lélek megy a pokolba.

Gyermekeim! Ez az utolsó óra. Most még Körém jöhettek, átkarolva keresztemet és vértől ázott lábamat. Most még megbánhatjátok, meggyónhatjátok bűneiteket, és akkor megmentitek a lelketeket. De ha kitartotok bűneitekben, örökre el lesztek választva Tőlem, és a kárhozatra mentek. Gyermekeim! Ez a döntés órája. Már régóta mondom ezt nektek. Olvassátok a Szentírást és az Evangéliumot váltsátok tettekre! Ez az egyedüli menekvésetek. Ha megteszitek, örök életet nyertek, ha nem, örökre elvesztek.

Drága gyermekeim! Ez a sötétség órája. A sátán mindent jó színben szeret feltüntetni, és azt mondja, hogy mindaz semmiség, ami körülöttetek van. Fogjátok fel a történések súlyát. Nagy a tét: örök élet, vagy örök halál. Tartsatok ki az életszentség útján, és másokat is vezessetek Hozzám. Csak a szeretet számít. Én magam szeretem-e Istent teljes szívemből úgy, hogy megtartom törvényeit? Másokat is erre vezetek-e életpéldámmal, szavaimmal, tetteimmel? Ha ezt teszitek, jó példát mutattok a rátok bízottaknak, és majd elnyeritek érte örök jutalmatokat.

Az óra itt van. A kereszten haldoklom. Már minden vérem elfolyt. Már kimondtam: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Most Egyházam követ Engem a keresztúton, a Golgotán, a keresztfára. Most Egyházamnak kell kimondania szavaimat: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” A keresztényüldözés nem várat sokat magára. Már itt van, és még inkább láthatóvá és megtapasztalhatóvá lesz.

Gyermekeim! Közel van dicsőséges eljövetelem. Közel van mindaz, ami ezt megelőzi. A léleklátás, a Szentlélek kiáradása és az antikrisztus fellépése. Készüljetek bűnbánattal, imával, jó cselekedettel. Mentsétek a lelkeket! Az óra itt van. Az ítélet elkezdődött a világ és az Egyház fölött. Isten megítéli és megfenyíti az Ő népét, mert nem hallgat Rá. Mert kedvesebb neki a bűn, mint az életszentség.

Gyermekeim! Vegyétek komolyan szavaimat. Az óra itt van. Az idő eljött. Fogadjátok áldásomat, melyet féltő, örök, végtelen szeretetemmel adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 1 János 2, 14: „Isten tanítása” 17: „aki Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre” 18: „eljön az antikrisztus”

Máté 10, 21-22: „Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül.”