2020. március 29. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Most már a saját bőrötökön tapasztaljátok. Sokan közületek megbetegedtek, és többen meghaltak. Mindezt azért engedem meg, hogy elgondolkozzatok. Évekig adtam üzeneteimet. Figyelmeztettelek benneteket prófétáimon keresztül, de sokakat hiába. Most a jelen helyzettel kényszerítelek benneteket: fogjátok fel végre, hogy az életetek ezen a Földön véges. Hamar véget ér, és utána az ítélet következik. Én, az Örök Bíró megfizetek mindenkinek tettei szerint. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Amíg itt vagytok, ti döntitek el, hogy engedelmeskedtek-e Nekem. De figyelmeztetlek: tetteitek következményeit nektek kell viselni.

Nagyböjt van. Ez az időszak a bűnbánattartás ideje. Keserves árat fizettem értetek. Felkínálom nektek az üdvösséget. Bánjátok meg, és tegyétek jóvá bűneiteket! Éljetek életszentségben, szüntelen készenlétben! Akkor átmentek az ítéleten, és országom kapuja nyitva áll előttetek. De ha nem működtök együtt kegyelmemmel, megátalkodottságotoknak az örök kárhozat lesz a következménye. Ma még ti választhattok: örök élet, vagy örök halál. Bűneitekkel kiérdemeltétek fenyítésemet. Ha nem tértek meg, szenvedéseitek egyre csak fokozódni fognak. Szálljatok magatokba! Csendesüljetek el! Bánjátok meg bűneiteket! Azt akarom, hogy mindnyájan megtérjetek! Akkor visszahúzom fenyítő jobbomat. Megkönyörülök rajtatok. Sorsotok jobbra fordul, és elnyeritek üdvösségemet. Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet felülmúló végtelen örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítés: Zsid 13, 7: „Isten szava”