2020. március 24. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Megpróbáltatásotok ideje itt van. Készüljetek! Szenvedéseitek egyre fokozódni fognak. Csak úgy tudjátok kibírni, ha Belőlem merítetek erőt. Mindez benne van a Szentírásban. Előre megmondtam nektek. Nézzetek Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek ártatlanul. Ne rémüldözzetek! Ezt mondtam: ha így bánnak a zöldellő ággal, mi lesz a sorsa a kiszáradtnak? Ha Velem, Aki bűn nélkül éltem, ezt tették, azt gondoljátok, hogy ti bűnösök megmenekülhettek? Mondom nektek: nem. Minden bűn magára vonja a büntetést. Akkor is, ha ebben sokan nem hisznek. Éljetek tisztán, életszentségben! Akkor bármikor jöhet a halál, nincs mitől félnetek. Sokan azt mondják, hogy Én, Aki mindenható vagyok, el tudom hárítani a veszélyt. De akkor hogyan tisztulna meg a világ? Sajnos, sokan csak akkor fordulnak Hozzám, ha baj van. Nem kellett volna ezt megvárni. Ha mindnyájan bűnbánatot tartottatok volna, elmaradtak volna a csapások.

Tekintsetek Ninive lakóira! Zsákruhába öltözve böjtöltek. Megbánták bűneiket, ezért megkönyörültem rajtuk. Minden beígért büntetés feltételes módban hangzott el: ha nem tértek meg… Csak magatokat hibáztathatjátok. Szakítsatok bűneitekkel, éljetek életszentségben, akkor megszabadultok. Ha mindenki megtérne, akkor a Föld Paradicsommá változna. Ha szeretetben élnétek, nem lenne bűn, szenvedés. Tartsátok meg a tízparancsot! Szeressétek Istent úgy, hogy megtartjátok parancsait! Ne tegyetek rosszat, mindig csak jót! Akkor enyhülnek a csapások, sőt el is maradhatnak. Még mindig nem késő. Tartsatok bűnbánatot! Éljetek az Evangélium tanítása szerint! De siessetek, mert csak addig tehetitek meg, amíg itt éltek a Földön. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A halál minden pillanatban leselkedik rátok. Éljetek szüntelen készenlétben! Ha megteszitek, amit mondtam, akkor nincs számotokra halál. Csupán egyik szobából átmentek egy másikba. Atyám mindnyájatok számára helyet készített országában. Kizárólag rajtatok múlik, hogy elfoglaljátok, vagy nem. Ne csüggedjetek! Térjetek meg és imádkozzatok! Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.

1 Péter 3, 8-12: Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul.