2020. május 20. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az Egyházra most különösen nagy nyomás nehezedik. Úgy is mondhatnám, hogy ez Egyházam legnagyobb próbatétele, amióta fennáll. A sátán most nem elégszik meg azzal, hogy a testet megölje, helyette a lelkeket akarja elpusztítani és kárhozatra taszítani, az eretnekségek és tévtanítások által. A legfontosabbat, a tanításomat veszi el tőletek. Jóllehet, csak azoktól, akiktől tudja. Ezért, drága gyermekeim, most kettőzzétek meg imáitokat, és vigyázzatok, mert rátok is érvényesek Szent Pál apostol szavai: „Aki tehát azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” (1 Kor 10, 12) Szigorúan őrködjetek lelketek tisztasága fölött, tartsátok ellenőrzésetek alatt minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteket! Vizsgáljátok meg, hogy összhangban állnak-e a tanításommal, mert akkor éltek készenlétben, ha életetek megegyezik az Evangéliummal. Ez azt jelenti, hogy váltsátok tettekre tanításomat, mert csak így üdvözülhettek. Követelményeim nem nehezek: nem kell hozzá egyetem, különösebb tudás. Elég, ha lélekben, kisdedként keblemre hajtjátok fejeteket, és átadjátok Nekem egész életeteket. Minden nehézséget, problémát, bajt adjatok át Nekem. Ez nem azt jelenti, hogy ölbe tett kézzel várjátok mindezek megoldását. Ami rajtatok múlik, azt meg kell tennetek. Ha átadjátok Nekem életeteket, Én úgy irányítom a körülményeket, hogy lelketek üdvösségét szolgálja.

Kicsinyeim! Amint azt már a jelekből látjátok, a próféciák egy része beteljesült. Folyamatosan beteljesítem szavaimat. Amint megmondtam: a Szentírásból egy pont, vagy egy vessző sem veszhet el anélkül, hogy be ne teljesedne. Olyan ez, mint amikor a felhőből érkező eső megáztatja a földet, és termővé teszi. Próféciáim beteljesülése azt szolgálja, hogy megtérjetek, és bő termést hozzatok. Isten fenyítése nem azért van, hogy büntessen, hanem hogy lelkeket mentsen. Ha ti, szülők, megfenyítitek gyermekeiteket, nem azért teszitek, hogy fájdalmat okozzatok nekik, hanem azért, hogy megóvjátok őket a még nagyobb bajtól. Én a lelketeket akarom megmenteni a kárhozattól. Átmeneti szenvedéseitek, jóllehet, bánatot és fájdalmat okoznak, de sokan ilyenkor keresnek meg Engem, imádkoznak, megtérnek, és megmentik lelküket az örök életre. Ez a tervem és a szándékom mindnyájatokkal.

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Az események oly gyorsan váltogatják egymást, amiből kiderül, hogy az idő már le van rövidítve. Várjátok szüntelen készenlétben próféciáim beteljesülését! „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson.”  (2Pét 3, 9) Imádkozzatok szüntelen azért, hogy mielőbb visszatérjek dicsőségemben az ég felhőin. Szám leheletével semmisítsem meg a gonoszt, aki népeket vezet félre, és lelkek sokaságát dönti kárhozatba.

Démonok harcolnak ellenetek, hogy minél többeket kárhozatba taszítsanak. Rátok is vonatkoznak Szent Péter apostol szavai: „Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben (1 Pt 5, 8-9) Ellenfelem a hiteteket akarja ellopni. A ti korotokra érvényesek szavaim: „amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18, 8) Jobban őrködjetek hitetek fölött, mint szemetek világa fölött. Azért, mert vakon bejöhettek a Mennyek Országába, de ha nem hisztek az Emberfiában, elvesztek.

Mindennap imádkozzatok azért, amit apostolaim kértek: „Uram, növeld bennünk a hitet!” Imádkozzatok a rátok bízottakért, hogy higgyenek és bízzanak Bennem! Ne féljenek átadni az életüket Nekem, és rendíthetetlen bizalommal közeledjenek Hozzám, mert bizalmuk mértékében fogom adni kegyelmemet.

Fogadjátok szeretetteljes, oltalmazó, fenntartó áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”