2020. május 26. Az ima erejéről…

Nem találtam egy fontos iratot. Elkezdtem imádkozni a Te Deumot. Ezt mondtam az Úrnak: Tudom, hogy meg fogod adni. Majd elmondtam a Szent vagy imát, amit a Szentmisén az átváltoztatás előtt szoktunk imádkozni. Ezzel kértem a megtalálás angyalát, hogy segítsen. Majd elmondtam a Szentlélek himnuszt: Ó alkotó Lélek jövel…, Ekkor bevillant az agyamba, hogy hol van. Odamentem és megtaláltam.

Előtte az Úr Jézus ezt mondta: „mindjárt megtalálod.” Dicsőség és hála legyen az édes Úrnak mindenért! Mekkora ereje van az imának! Mindig mindenért imádkozzunk! Azt az időt, amit imára fordítunk, mindig visszaadja, sőt kamatoztatja a jó Isten. Ezt kérte az Úr Jézus: „Szüntelen imádkozzatok!” A szüntelen ima ez: tudatosítsuk magunkban, hogy Isten Jelenlétében vagyunk. Szent Pál ezt mondta az Aeropáguszon Athénben: „Isten nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17, 27-28) 

Az Úr Jézus most ezt mondta: „Azért engedtem meg, hogy tanúságot tegyél az ima erejéről.” 

Adjunk hálát az Úrnak!