2020. június 6. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Kiárasztom rátok Szentlelkemet. Az Ő fényében fogjátok meglátni minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket, egész életeteket. Azok számára, akik hátat fordítanak Nekem és semmibe veszik tanításomat, ez fel fog érni egy ítélettel. Meg fogják látni büntetésemet, amelyet cselekedeteikkel érdemeltek ki.

A számból kijövő kétélű karddal ítélem meg a világot. Ez a kétélű kard az Ige, amit hirdettem nektek. Ma is elolvashatjátok a négy Evangélium bármelyikében. Mindenkinek megfizetek cselekedetei szerint. Akik megfogadják tanításomat, és tettekre váltják, számukra örömünnep lesz Szentlelkem kiáradása, mert megmutatom nekik örök jutalmamat, a Mennyet, amelyet azoknak készített Atyám, akik szeretik Őt.

Drága gyermekeim! Továbbra se vonom meg gondviselő szeretetemet azoktól, akik bár tévelyegnek, de keresnek Engem. A lelkükben hívogatom őket. Megkapják Tőlem a szükséges keresztet, hogy elforduljanak a bűntől, és elinduljanak Felém, mint a tékozló fiú Atyjához. Ha megtalálnak Engem, tárt karokkal várom őket Szentségeim kapujában. Felkínálom nekik a megtisztulást, amelyet elnyerhetnek a Szentgyónásban. Dús lakomát készítek oltáromnál. Szent Testemet és Véremet adom nekik, amely az örök élet eledele. Magamnál nagyobbat nem adhatok. Én vagyok az Isten – Ember, a Megváltó, Aki kereszthalálom által üdvözítem mindazokat, akik eleget tesznek meghívásomnak. Ők bejönnek Velem a menyegzőre.

Drága gyermekeim! Igyekezzetek tettekre váltani szavaimat addig, amíg a kegyelem ideje tart. Ellenfelem, a sátán azon mesterkedik, hogy elbuktasson és az örök kárhozatra taszítson benneteket. Szabad akaratot és értelmet kaptatok Tőlem. Ti döntitek el örök sorsotokat. Én mindnyájatoknak megadom a szükséges kegyelmet, hogy üdvözüljetek. Megáldalak benneteket hosszan tűrő, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Lukács 8, 11: „Isten szava”