2021. június 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most vagytok az utolsó órában. Ebben az órában Júdás csókkal elárult Engem, és elkezdődött az Én kálváriám. Beteljesítettem Atyám akaratát, a kereszten megváltottalak benneteket. Ennek a Földnek is most van itt a kálváriája. Az egész világ és az Egyház föl fog menni a keresztre. Az Egyház ugyanazt fogja elszenvedni, amit Én: keresztre kell szegeznie magát Velem együtt ahhoz, hogy feljöhessen Atyám dicsőségébe.

Gyermekeim! Ne áltassátok magatokat! Nézzetek körül: az óra itt van. Az óra most van itt. Soha nem látott gyötrelmek várnak a világra és vannak jelen a világban. Ez egy másfajta háború, amit most vívnak, mint az első kettő. De háború, és az életetekre törnek. Méghozzá a lelketek életére. Légiók hadai veszik körül az embereket, hogy a lelküket elveszítsék. Rengeteg lélek megy a pokolba.

Gyermekeim! Ez az utolsó óra. Most még Körém jöhettek, átkarolva keresztemet és vértől ázott lábamat. Most még megbánhatjátok, meggyónhatjátok bűneiteket, és akkor megmentitek a lelketeket. De ha kitartotok bűneitekben, örökre el lesztek választva Tőlem, és a kárhozatra mentek. Gyermekeim! Ez a döntés órája. Már régóta mondom ezt nektek. Olvassátok a Szentírást és az Evangéliumot váltsátok tettekre! Ez az egyedüli menekvésetek. Ha megteszitek, örök életet nyertek, ha nem, örökre elvesztek.

Drága gyermekeim! Ez a sötétség órája. A sátán mindent jó színben szeret feltüntetni, és azt mondja, hogy mindaz semmiség, ami körülöttetek van. Fogjátok fel a történések súlyát. Nagy a tét: örök élet, vagy örök halál. Tartsatok ki az életszentség útján, és másokat is vezessetek Hozzám. Csak a szeretet számít. Én magam szeretem-e Istent teljes szívemből úgy, hogy megtartom törvényeit? Másokat is erre vezetek-e életpéldámmal, szavaimmal, tetteimmel? Ha ezt teszitek, jó példát mutattok a rátok bízottaknak, és majd elnyeritek érte örök jutalmatokat.

Az óra itt van. A kereszten haldoklom. Már minden vérem elfolyt. Már kimondtam: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Most Egyházam követ Engem a keresztúton, a Golgotán, a keresztfára. Most Egyházamnak kell kimondania szavaimat: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” A keresztényüldözés nem várat sokat magára. Már itt van, és még inkább láthatóvá és megtapasztalhatóvá lesz.

Gyermekeim! Közel van dicsőséges eljövetelem. Közel van mindaz, ami ezt megelőzi. A léleklátás, a Szentlélek kiáradása és az antikrisztus fellépése. Készüljetek bűnbánattal, imával, jó cselekedettel. Mentsétek a lelkeket! Az óra itt van. Az ítélet elkezdődött a világ és az Egyház fölött. Isten megítéli és megfenyíti az Ő népét, mert nem hallgat Rá. Mert kedvesebb neki a bűn, mint az életszentség.

Gyermekeim! Vegyétek komolyan szavaimat. Az óra itt van. Az idő eljött. Fogadjátok áldásomat, melyet féltő, örök, végtelen szeretetemmel adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 1 János 2, 14: „Isten tanítása” 17: „aki Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre” 18: „eljön az antikrisztus”

Máté 10, 21-22: „Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül.”