2021. április 17.

Ma reggel elimádkoztam az alábbi imát. Nagyon kértem az Úr Jézust, hogy árassza ki ránk a Szentlelket, hozza el a Nagy Figyelmeztetést. Jöjjön vissza dicsőségében, és szája leheletével semmisítse meg a gonoszt. Az Úr ekkor a lelkemben ezt mondta: „Ha minden nap elimádkozod ezekre a szándékokra ezt az imát, akkor sietteted a Szentlelkem kiáradását és dicsőséges visszajövetelemet.”

Szentírási megerősítés: Zsid 10, 15-16: „Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól: Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük – mondja az Úr.”

Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben

Istennek Szent Anyja,

Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: […itt kell megfogalmazni kérésünket…]

Jézus, Mária, szeretlek benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket (3x ismételjük).

Ámen.

(Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája)