Category: 2020 februári üzenetek

2020. február 20. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az éj sötétje már leszállt erre a világra. De ez az éjszaka nem a napszak éjszakája, hanem démonok milliárdjai feketéllenek az égen. Sajnos Én nem kellek, Engem elvetnek, a lelkükben keresztre feszítenek és átkarolják a kárhozatba vezető utat.

Drága gyermekeim! Kövessetek végig a keresztúton! Ne csüggedjetek, mert minél nagyobb a baj, Én annál több kegyelmet adok. Imádkozzatok és engeszteljetek a szegény bűnösökért, mert rengeteg lélek hull a kárhozatba! Kérjétek hazátokra Mindszenty bíboros védelmét: nagyon sokat tud tenni országotokért. Mint ahogy már megmondtam: Egyházamra ugyanaz az út vár, amit Én bejártam előtte. Az igazakat megölik, az Egyház fölmegy a Golgotára, a keresztre, és miután meghalt, és már úgy látszik, hogy minden elveszett, akkor üt a győzelem órája. A sátán kikérte Egyházamat, hogy megrostálja. Amikor a legnagyobb lesz a baj, akkor térek vissza az ég felhőin, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy végérvényesen győzött, akkor taszítom le a pokol fenekére. Imádkozzatok, hogy dicsőséges visszajövetelem mielőbb megtörténjen! Amikor látjátok, hogy az ég felhőin ragyogok, jobban, mint a Nap, emeljétek föl fejeteket és örüljetek, mert elérkezett megváltásotok. Onnantól érvénybe lép az ezer éves béke uralma: nem lesz többé bűn, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem halál. A szenteket mind feltámasztom, dicsőségemben fognak ragyogni örökkön-örökké, és visszatérnek a földre. Csodálatos világ lesz, amit el sem tudtok képzelni. A ti életetekben teljesülnek a Jelenések könyvének szavai, a csapások, a nagy tisztítás, és miután újjáalkottam ezt a földet, az Új Paradicsom.

Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, inkább a bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, éljetek életszentségben, mert ez az egyetlen biztosíték arra, hogy elnyeritek az üdvösséget.

Lélekben legyetek mindig kicsiny gyermekek, hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át Nekem minden gondotokat, problémátokat, bízzatok Bennem, mert bizalmatok mértékében tudom adni kegyelmeimet. Az Én békémet adom nektek. Fogadjátok Szívből jövő, szeretetteljes áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”