2015. augusztus 14. Válasz egy levélre…

Kedves X!

Önt gyötri a sátán. Téves képet állít Jézusról, hogy önt elfordítsa tőle! Ne engedjen neki! Ne álljon szóba vele! Mondja el ilyenkor a Szent Mihály ördögűző imát, és nagy alázattal kérje meg Jézust, Aki annyira szerette, szereti önt, hogy meghalt magáért a keresztfán, hogy borítsa be önt az Ő drága Szent Vérével. Ha Jézus Vére magán van, akkor nem meri megközelíteni a sátán. Isten csupa jóság és szeretetet. Ő nem gyötör senkit. A tisztítótűz az Ő végtelen irgalma, hogy azok, akik megbánták bűneiket, ott tisztuljanak meg, hisz a királyi menyegzőre nem mehetünk be sáros szakadt ruhában. Csupán erről van szó. Akik ott vannak, mind boldogok, mert tudják, hogy megláthatják az Istent, és örökké hálát mondanak Jézusnak, Aki nem engedte őket elkárhozni, mert  a mi jóságos drága ÜDVÖZÍTŐ ISTENÜNK.

Ön sajnos meg van szállva. A sátán sugallta az áruló Júdásnak is, hogy ekkora bűnre már nincs bocsánat. Pedig van. Jézus kész mindenkinek megbocsátani. Jézus végtelenül irgalmas. A világ összes bűnét felülmúlja az Ő végtelen irgalmas szeretete. Bízzon Jézusban! Szüntelenül imádkozzon Hozzá! Járuljon gyakran a Szentségekhez! Gyónjon hetente, áldozzon naponta! Kérje a pap segítségét, hogy űzzön ördögöt magából! Vagy imádkozzon fölötte! Ön most rendkívül nagy veszélyben van. A sátán csapdájában vergődik, ami a kárhozatba akarja önt taszítani. Ne álljon szóba vele! Tegye meg, amit tanácsoltam! Így megszabadul tőle. Keressen egy imacsoportot, ahol imádkoznak maga fölött rendszeresen. 

Mondja gyakran: “Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj! Neked adom az életemet. Kitárom Előtted szívem ajtaját. Lépj be rajta! Te légy az Én SZABADÍTÓ ISTENEM, MEGVÁLTÓM! Erősítsd meg hitemet! Taposd el a sátánt! Drága Szűzanyám! Légy az Én menedékem! Terítsd rám Istenanyai Palástodat, ami a szent angyalok védőkara! Oltalmazz engem! Járj közben értem Szent Fiadnál! Imádlak Jézusom. Köszönöm, hogy meghaltál értem a keresztfán. Szeretlek Szűzanyám, kérlek, imádkozz értem most, és halálom óráján! Ámen. Imádkozza, a Most segíts meg Mária imát, és a rózsafüzért. Szerezze be a Szűz Mária harca a gonosszal az ördögűzések alatt c. könyvet. Az ördögök rettegnek Máriától. A rózsafüzér egy tüzes lánc, ami megkötözi őket. Minden nap imádkozza! Az ima az ön ereje.

Írjon nekem gyakrabban! Elepedek a vágytól, hogy megmentsem a lelkét! Folyamatosan imádkozom önért.

A MINDENHATÓ JÓSÁGOS ISTEN áldja meg, és védelmezze a sátán minden cselvetésétől! Vezesse önt az örök életre!

Imával, szeretettel: Mária Julianna