Category: Ima

2020. szeptember 15. Ima a Szentlélektől…

„Drága Jézusom! Magasztalom és dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Ma, a Fájdalmas Szűzanya napján Téged látlak a keresztfán, legszentebb Édesanyádat pedig a kereszt alatt. Drága Szent Tested a felismerhetetlenségig meg van csúfítva. Nincs emberi formád. A hóhérok kegyetlen keze nyoma látszik minden porcikádon. Drága Szent Véred piros bíborpalástként takarja testedet. Édesanyád szinte haldoklik a fájdalomtól. Csak az isteni erő támogatja, hogy meg ne haljon. Még vár Rá a szolgálat, az Általad alapított Egyház elindítása, az apostolok segítése. Köszönöm Uram, hogy ezt a drága Édesanyát nekünk adtad, mert felénk is visszhangzott szavad: „Íme, a te Anyád!” És köszönöm, hogy minden keresztényt és minden embert ezen a földön az Ő kegyeire bíztál, amikor ezt mondtad: „Íme, a Te fiad!” Égi Édesanyánk, légy a mi közbenjárónk legszentebb Fiadnál!

Drága Jézusom! Imádlak, szeretlek Téged. Soha nem akarok elszakadni Tőled! Inkább most azonnal meghaljak, mint hogy vétkeimmel fájdalmat okozzak Neked! Szoríts Magadhoz egészen! Végy föl engem Magad mellé a keresztre! Inkább akarok Veled szenvedni, mint Nélküled elkárhozni! Jézusom! Szeretlek! Imádlak! Lelkem minden erejével szeretni, imádni akarlak most, és az egész örökkévalóságon át!

Kérlek, Szűzanyám! Ma, a Te ünnepeden, imádkozz minden gyermekedért, hogy egy se kárhozzon el, hanem bűnbánatra térjen, és elnyerjék az örök életet. Ámen.”

A Szűzanya mondja: „Drága gyermekeim! Nagyon jólesik Szívemnek, hogy Mellettem álltok a kereszt alatt. Nemcsak ezen a napon, hanem mindig. Megfogjátok édesanyai kezemet, és hagyjátok magatokat vezetni Általam. Tudjátok meg, hogy ti, akik a segítségemet kéritek, különös istenanyai oltalmamat élvezitek. Megvédelek titeket a gonosz minden cselvetésétől, leesdem számotokra a tisztánlátást, a Szentlélek vezetését. Szent Fiam beborít titeket drága Szent Vérével, ami a legnagyobb védelem ebben a siralomvölgyben.

Kicsinyeim! Készüljetek és imádkozzatok, mert nagyon közel van már Szeplőtelen Szívem diadala! Már itt kopogtat az ajtón, itt áll a küszöbön. Igaz, hogy előtte még sok borzalmas esemény vár rátok – de nem mindnyájatokra. Istennek hatalma van arra, hogy kiragadjon benneteket minden veszedelemből. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőle a kegyelmet. Szent Fiam nagyon sajnálja az ártatlan, kicsi, szegény lelkeket, akiket megrontanak, félrevezetnek, és a kárhozatba döntenek. Különösen a kisdedeket, akikkel meg akarja ajándékozni szüleiket és ezt a világot. De szegényeket a halálba taszítják.”

Az Úr Jézus: „Ma sincs ez másképp, mint amikor megszülettem. Akkor is ártatlan gyermekeket áldoztak a bálványoknak, de sokkal kevesebbről adtak számot, mint a mai keresztények, akik utánam 2000 évvel később élnek. Ma is ugyanezt teszik, amikor abortálják a magzatokat azért, mert előbbre helyezik a karriert, a gazdagságot, és nem akarnak áldozatot hozni születendő gyermekeikért. Pedig Én boldogsággal halmozok el minden szülőpárt, akik gyermekeket vállalnak. Maga az egész Mennyország jön le egy kisgyermekben, és minden szükségeset megadok nekik.

Drága gyermekeim! Hamarosan lezárul ez a korszak. Most egy nagy rombolás folyik, aminek a vége az lesz, amit Szent Péter apostol leírt: tűz által tisztítom meg a világot. Ez már elkerülhetetlen. A jókat, akik hűségesen szolgáltak Engem, kimenekítem abból a megpróbáltatásból, ami a világra vár. Azokat, akiket erre kiválasztok, elragadom és biztonságba helyezem, hogy az Új Világban szolgáljanak Engem a felebarátban.

Ez a világ most haldoklik. Utolsó agóniáját szenvedi. Lelki-szellemi-fizikai síkon támadja a sátán. Démonok hada veszi körül az embereket, hogy mindenféle rosszra vegye rá őket. A vakok és hitetlenek ellenfelem eszközei.

Drága gyermekeim! Készüljetek fel mindarra, amiket a próféciákból megismertetek, mert közel van a beteljesülés napja! Higgyetek szavaimban, váltsátok tettekre akaratomat és éljetek életszentségben mindhalálig! Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 13, 11: „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem.”