Category: 2022 decemberi üzenetek

2022. december 30. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ne féljetek az elkövetkező eseményektől! Ezeket a bűnösök megfenyítésére engedem meg azért, hogy megtérjenek. Nekem hatalmam van kimenekíteni titeket minden veszélyből. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Bízzatok Bennem határtalanul!

Hagyatkozzatok Rám mindenben! Én minden kegyelmet megadok, ami az üdvösségetekre válik. Akár itt vagytok a földön, akár a Mennyben, mindig gondoskodom rólatok.

Ne féljetek a csapásoktól, a haláltól! A ti számotokra nincs halál, csak egyik szobából átmentek a másikba. Halál csak azok számára van, akik elkárhoznak, mert nem bánják meg bűneiket. Csodálatos hely vár rátok a Mennyben. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.

Szeressétek a Szentháromságos egy Istent mindenekfölött! Elmélkedjetek gyakran kínszenvedéseimen, mekkora árat fizettem lelketek üdvösségéért! Irántam való szeretetből bűnt soha ne kövessetek el! Vágyakozzátok Hozzám, Szent Színem látására! Vágyatok tanúskodik hitetekről és nagyon megdicsőít Engem!

Azt akarom, hogy ott legyetek ahol Én, és lássátok dicsőségemet!

Erre kaptátok az életet. Ismerjétek meg az Evangéliumot és váltsátok tettekre, hogy általa üdvözüljetek és másokat is üdvösségre vezessetek!

Ne foglalkozzatok a világgal, a politikával, minden gondolatotok Én legyek, örök életetek Szerzője! Állandóan Rám gondoljatok, mert Én Örök Vagyok!

A világgal csak annyit törődjetek, amennyire szükségetek van rá. Az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak.

Naponta olvassátok a Szentírást! Minden, ami abban le van írva, beteljesül. Ha Rám gondoltok, akkor derűsek és boldogok lesztek!

Én fölötte állok mindennek. A sátán csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki, ő az örök vesztes. Én legyőztem a világot.

Most a világ megtisztítása zajlik. Nemsokára új ég és új föld lesz, az ezer éves béke uralma.

Örüljetek és ujjongjatok, mert hamarosan visszatérek az ég felhőin, mint Dicsőséges Király és elérkezik megváltásotok.

Megáldalak titeket végtelen, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”