Category: 2020 szeptemberi üzenetek

2020. szeptember 22. Itthon a kegyelem órájában a Szentlélek Úristen…

„Legdrágább Jézusom! Köszöntelek Téged ebben a szent órában, amikor értünk a keresztfán meghalni méltóztattál. Áldunk Téged és imádunk Téged azért a végtelen nagy szeretetért, amit értünk tanúsítottál. Legdrágább és legédesebb Jézusom! Kérlek, töltsd meg szívünket az Irántad való viszontszeretettel, hogy ha jönnek a kísértések, mindig csak ezt mondjuk: „Jézusom, soha nem akarlak Téged megbántani, soha nem akarok Neked szenvedést okozni! Inkább most azonnal meghaljak, mint hogy vétkeznék!”

Drága Jézusom, imádott kincsem! Te vagy életem értelme, öröme, boldogsága, célja. Te vagy megváltásom, örök életem. Neved kimondására boldogság járja át lelkemet. Ó, Jézusom! Különösen ebben az órában, de egész életemben is, kereszted alatt akarok állni Égi Édesanyám kezét megfogva! Részt akarok venni kínszenvedésedben, haláltusádban és kereszthalálodban! Soha nem akarok elmozdulni kereszted alól! Végy föl engem is a keresztre Magad mellé! Add, hogy teljesen egyesüljek Veled, mindig csak Téged lássalak, és szánjam ezt a bűnös világot, akik nem tekintenek fel Rád. Jól érzik magukat a bűnben, miközben Téged megostoroznak, leköpnek, kigúnyolnak, tövissel koronáznak és keresztre feszítenek. Drága Szűzanyám, szentek szentje, irgalmasság Anyja! Kérlek, könyörögj minden bűnösért, hogy megtérve bűnbánatot tartsanak és mindörökké Szent Fiad mellé csatlakozzanak. Ámen.”

Az Úr Jézus mondja: „Drága gyermekem! A kegyelemnek ebben az órájában Szentlelkem mondta általad ezt a gyönyörű imát. A Szentlélek az, Aki vezet, közel hoz Hozzám és Velem egyesít. Kimondhatatlan szavakkal imádkozik bennetek, mert egyedül Ő tudja, mi az Isten akarata.

Drága gyermekeim! Vegyétek nagy kitüntetésnek, hogy ti, akik közel álltok Hozzám, kaptok egy parányi szálkát keresztemből azért, mert csak így lehettek hasonlókká Hozzám, és így tudtok lelkeket menteni. Boruljatok le keresztem alatt, tartsatok bűnbánatot az egész világ bűneiért! Amikor ezt teszitek, meggyengítitek a sátán hatalmát, és sok lelket indítok bűnbánatra.

Gyermekeim! Soha ne vágyakozzatok olyan dolgokra, ami a Tízparancsolat szellemével nem egyezik meg! Soha ne akarjatok külön utakon járni! Ti csak mindig Égi Édesanyátok kezét fogjátok, Vele járjátok életetek rögös útjait. Maradjatok meg a keresztúton, mert egyedül ez visz az üdvösségre.

Drága gyermekeim! Szüntelen rajtatok tartom tekintetemet. Féltőn szerető Istenetek vagyok. Vigyázok rátok, mert szeretlek titeket, és soha nem akarlak elveszteni. Ha keresztet adok, az azért van, hogy még szorosabbra fűzzem veletek való kapcsolatomat. Soha ne felejtsétek el, hogy Én ebben a siralomvölgyben mindig a keresztfán trónolok köztetek. Ha Velem akartok egyesülni, ide kell jönnötök Mellém, a keresztre. Én senkit sem kényszerítek, de igenis vonzok. Mindeneket Magamhoz vonzok a szenvedések, a csalódások és a fájdalmak által. Ti emberek szerettek elmerülni a világi örömökben és szórakozásokban, de ezek a dolgok eltávolítanak Tőlem. Én viszont meg akarom menteni lelketeket az üdvösségre, ezért kénytelen vagyok kereszteket adni nektek. A legnagyobb baj nem a betegség és a szenvedés, hanem a bűn. Aki bűnben él, az lelkileg halott.

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem örök, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 26, 1: „Jézus szólt”