Category: 2020 augusztusi üzenetek

2020. augusztus 25. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Éljetek szüntelen készenlétben! Hamarosan meglátjátok lelketeket. Az egész életetek végig fog peregni előttetek, mint egy élő film, aminek ti lesztek a főszereplői. A legapróbb cselekedeteiteket, szavaitokat, sőt még a gondolataitokat is meg fogjátok látni. Akkor látni fogjátok azt a helyet, amit kiérdemeltetek. Sokak előtt fel fog tárulni a pokol, a kénköves tó, amibe azonnal belezuhannának, ha akkor meghalnának. Nagy kegyelem lesz, hogy még itt maradhattok, és megjavulhattok. Mindenki két utat fog látni. Az egyik Tőlem van, ami a Mennybe vezet. A másik a sátántól, ami a pokolba visz. A ti döntésetek, hogy melyiket választjátok. Ha hagyjátok magatokat félrevezetni a csalótól, akkor nektek kell viselni a következményeket. Mindazok, akik ellene mondanak a sátánnak és minden kísértésének, nagyon fognak örülni. Ők az Én utamat járják. Engem követnek a keresztúton, az önmegtagadásban és a kereszthordozásban. Ők ragyogni fognak országomban, mint a Nap. Nekik megnyílik az ég, és meg fogják látni a Mennyet, úgy, mint Szent István vértanú, mielőtt agyonkövezték.

Gyermekeim! Készüljetek! Ami most jön, az hatalmas kegyelem lesz minden ember számára. Azért, mert még egy esélyt kapnak a megtérésre. Ez az Én végtelen irgalmas szeretetem, azért, mert minden embert üdvözíteni akarok. A Szentírás minden szava valóra válik. Higgyétek: van pokol és Mennyország. Van tisztítótűz, ahol a lélek megtisztul, mert csak így jöhet be a Mennybe.

Gyermekeim! Mindent előre megmondtam nektek. Tegyétek fel magatoknak a kérdést! Kinek az érdeke, hogy ne fogadjátok el, amit mondok? A sátáné. Azért, hogy ne térjetek meg, és elkárhozzatok. Azért figyelmeztetlek benneteket, hogy felkészüljetek mindarra, amit mondtam nektek. Édesanyám szerte a világon megjelenik azért, hogy megmentsen benneteket. De ha ti nem akarjátok, akkor el fogtok veszni örökre. Minden ember szabad akaratot és értelmet kapott, amikor Isten létre hívta, a fogantatáskor. A döntés a ti kezetekben van. Én ezt tiszteletben tartom, és senkit sem fogok akarata ellenére üdvözíteni.

Drága gyermekeim! Most még a kegyelem idejében éltek, de hamarosan beköszönt az igazságosság órája. Addig kapaszkodjatok felétek nyújtott kezembe, amíg erre lehetőséget adok. Ne éljetek úgy, mint a balga szüzek, akik előtt becsukták az ajtót, és nem mehettek be a menyegzőre. Ha csak egy pillanatra láthatnátok, hogy mi vár rátok a Mennyben, belehalnátok a boldogságba. Én azt akarom, hogy higgyetek. Nektek is azt mondom, amit Tamás apostolnak: boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Olvassátok az Evangéliumot és váltsátok tettekre! A saját erőtökből nem fog sikerülni, de ha imádkoztok, kegyelmemből meg tudjátok tenni.

Gyermekeim! Ha körülnéztek a világban, látjátok, mennyire tombol a sátán. Érzi, hogy kevés ideje van hátra, és mindent bevet, hogy minél több lelket vigyen magával a pokolba.  Ha mindig csak Rám tekintetek, Engem láttok, Aki a kereszten függök értetek, Magamhoz vonzalak benneteket. Megtöltöm szíveteket az Én békémmel és derűmmel. Hitet és reményt adok nektek. Célt és értelmet kap életetek. Titeket is felfogadlak szőlőskertembe, és nektek is megadom az egy dénárt, ami az örök élet. Most még választhattok, de ha lezárul életetek, döntésetek következményeit nektek kell viselni. Ne kövessetek el már több bűnt! Ne sértsétek meg többé a Szentháromságot! Tartsátok meg a főparancsot, a szeretetet, és boldogok lesztek már itt a Földön és a Mennyben is örökké. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi értelmet felülmúló, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 20, 4: „(Jézus) mondta”