2020. június 24. Keresztelő Szent János születésének főünnepén az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Legyen ez a nap az örömünnep napja! Keresztelő Szent János ujjong, hogy lelkeket ébresztgetek és papokat támasztok az Én mind nagyobb dicsőségemre.

Maradjatok hűségesek Hozzám mindenáron! Hamarosan nagy üldözés jön. A megátalkodottak ki akarnak irtani benneteket, katolikusokat. Hamarosan beszüntetik a Legszentebb Áldozatot, de ti, akik kitartotok Mellettem a rejtekben, rajtatok nincs hatalma. S mindazok, akik segítségül hívják Nevemet, megmenekülnek. A megmenekülést úgy is lehet érteni, hogy ha meg is ölnék őket, megmentik a lelküket – mert csak ez az egy a fontos.

Adjátok át az életeteket Nekem! Bízzatok Bennem! Én mindenkor gondot viselek rátok. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem végtelen, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 13, 22: „Fogadjátok szívesen az intő szót.”