2020. július 8. Az Úr Jézus…

Ezt üzenem Z-nek: Drága kislányom! Nagyon kedves vagy Nekem. Csodálatos helyet készítettem neked országomban. Ha meglátnád, belehalnál a vágyba, hogy ott lehess. Elrejtettem előtted, hogy amíg itt vagy, vágyakozz Hozzám láthatatlanul is a hit szemével. Vágyad nagyon megdicsőít Engem. Itt, a földön csak a hit szemével láttok, és a remény élteti bennetek az Irántam való szeretetet. Országomban pedig mindkettő beteljesül, mert kimondhatatlan szeretetben lesz részetek, és az Én szeretetemet fogjátok visszasugározni. Emberi szóval nem lehet kifejezni azt a dicsőséget és boldogságot, amit tartogatok minden üdvözült lélek számára. Ha csak egy pillanatra betekinthetnének az emberek a Mennybe, mind szentül élnének. Találóan írta Szent Pál, akit elragadtam a harmadik égig, vagyis a Mennyország legnagyobb boldogságába: „ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8, 18)

Minden áldozatot megér, hogy elnyerjétek a mennyei boldogságot. Amiről most itt lemondotok, semmiség ahhoz, amit kaptok cserébe. Ezért ne sajnáljatok semmi áldozatot, és soha ne zúgolódjatok, ha szenvedés ér benneteket! Tudjátok meg, a Mennyben ezeknek fogtok a legjobban örülni, mert ezek által mentitek a legtöbb lelket az Én mindnagyobb dicsőségemre.  Ha látnátok, hogy hálálkodnak a megmentett lelkek Nekem, és megmentőiknek a Mennyben! Az angyalok és a szentek milliárdnyi serege ünnepel egyetlen megtért lélek miatt.

Drága kislányom! Életpéldáddal, jócselekedeteiddel, áldozataiddal és imáiddal megszámlálhatatlanul sok lelket mentettél meg. Elfogadtam életfelajánlásodat. Országomban ezek a lelkek lesznek a te kincseid. Folytasd továbbra is, amit eddig tettél. Nagyon meg vagyok veled elégedve. Utad nemsokára véget ér. Örök jutalom vár rád országomban. Erre áldalak meg, Szívem kimondhatatlan szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”                    

Mk 6, 4: „Jézus mondta”