2020. július 20. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Készüljetek! Nemsokára a véreteket fogják kiontani Értem. Mindent előre elterveztek. Az előkészületek már folynak. Kérjétek magatokra az erős hit kegyelmét, és Szentlelkem erejét. Minden nap imádkozzatok ezért! Olyan nagy üldözés lesz, amilyen még nem volt. Most van a nagy tisztítás ideje. Most választom szét az igazakat a képmutatóktól. Már annyira elhatalmasodott a bűn, hogy az égbe kiált büntetésért. Már nem tudom visszatartani büntetésre sújtó kezemet. Ne csodálkozzatok ezen. Minden szónak, cselekedetnek következménye van. A jónak éppúgy, mint a rossznak. Már csordultig betelt a pohár. Még a seprőjét is ki kell inni a bűnösöknek.

Ti, kicsi gyermekeim, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik! Újra mondom, ne féljetek! Rövid szenvedés után örök békével és boldogsággal jutalmazlak meg benneteket. Készüljetek! Az idő rövid. Mindent előre elterveztek. Tartsatok ki mindhalálig! Minden kegyelmet megadok hozzá. Megerősítelek benneteket. Lángra gyújtom szíveteket, hogy úgy szeressetek Engem, ahogy Én szerettelek titeket, amikor meghaltam értetek a keresztfán. Ha szívből ki tudjátok mondani, amit Én imádkoztam a Getszemáné kertben: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem, amint Te.” Akkor megédesítem szenvedéseteket, és hatalmas vágyat adok a szívetekbe, hogy Hozzám jöjjetek. Mihelyst megöltek benneteket, megláttok Engem ragyogó fényben, és egy örökkévalóságon át imádni fogtok.

Gyermekeim! Az idő eljött. Beteljesülnek szavaim. Megtisztítom Egyházamat és a világot. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet, és váltsátok tettekre! Erre áldalak meg benneteket, Szívem örök békéjével és szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 

Máté 24, 9: Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. 21: Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. 

Zsid 10, 29-31: Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, amely megszentelte, és kigúnyolja a kegyelem Lelkét. Ismerjük jól, azt, aki így szólt: „Enyém a megtorlás, s én megfizetek.” Majd ismét: „Az Úr ítélkezik népe fölött.” Rettenetes dolog az élő Isten kezébe jutni.