2020. január 1. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Adjatok hálát, hogy megérhettétek ezt az újévet! Sokan nem érhették meg. Örökre eltávoztak a holtak honába. Közülük rengetegen a tisztítótűzbe mentek, mert bár hittek Bennem, és időnként jót is cselekedtek, de nem gyakorolták vallásukat. E mögött az volt, hogy nem szerettek Engem. Ha szerettek volna, ki se bírták volna Nélkülem. Igyekeztek volna gyakran megfürdetni lelküket a bűnbánat szentségében, és siettek volna Hozzám a Szentmisére, hogy a lelkükbe fogadjanak a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mivel ezt elmulasztották, ezért nem jöhettek be a Mennybe. Most a tisztítótűzben kell levezekelni bűneiket. Bár rettenetesen szenvednek, mégis hálát adnak Nekem nagy irgalmasságomért, hogy nem engedtem őket elkárhozni.

Gyermekeim! Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy nem elég a jó szándék. Azt tettekre is kell váltani. Igyekezzetek rendszeresen járulni a szentségekhez, mert csak így lesztek szüntelen készenlétben! Ezt kértem ugyanis tőletek.

Gyermekeim! Az életetek a földön rövid. Nem tudhatjátok, mit hoz a holnap. Bármikor meg kell állnotok Szent Színem előtt. Ott megmutatom nektek egész életeteket. Látni fogjátok minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Az időt arra kaptátok, hogy életszentségre jussatok, és másokat is erre vezessetek. Ezért haltam meg értetek a keresztfán. Ha Nekem olyan fontos volt az üdvösségetek, hogy vállaltam a kínhalált, nektek miért nem fontos a megszentelődésetek? Ha Engem állítanátok életetek középpontjába, ha nem hagynátok, hogy bármi vagy bárki megelőzzön, akkor most boldogok lennétek. Azért, mert ha bármelyik pillanatban meghalnátok, egyenesen feljöhetnétek Hozzám a Mennybe.

Minden ember érzi a lelke mélyén, hogy halála után hová fog távozni a lelke. Aki életszentségben él, az vágyakozik a Velem való nagy találkozásra. Szent Pállal együtt mondja: „számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna.” (Fil 1, 21-23)

Akik bűnben élnek, félnek a haláltól. Minél súlyosabb bűnben, annál jobban. Hallani sem akarnak a halálról. Pedig aki megszületik, annak meg is kell halnia. Itt a Földön csak zarándokok vagytok. Egész életetekben úton vagytok. Az út egyszer véget ér. Jó és üdvös lenne, ha ezt mindig eszetekben tartanátok. Akkor állandóan csak arra készülnétek, hogy mi lesz, ha megérkeztek. Hogy hová, azt a ti cselekedeteitek dönti el. Rajtatok múlik minden. Szabad akaratot és értelmet kaptatok.

Akik még nem élnek életszentségben, azok változtassanak mielőbb, mert sötét felhők gyülekeznek az égen. Már túl sok a bűn. A fenyítés nem várat magára. Túláradó szeretetem és kegyelmem mondatja ezt Velem. Azért, mert mindnyájatokat meg akarlak menteni. Vigyázzatok! Ne hallgassatok a sátánra, aki a világ fejedelme! Az életet nem élvezni kell, hanem okosan felhasználni az időt, mert hamar lejár. Szeressétek Istent teljes szívetekből úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Szeressétek egymást Énbennem tisztán és szentül! Isten Maga a szeretet. Csak Őbenne tudtok igazán szeretni. Soha ne kövessetek el bűnt! Ez választ el titeket Tőlem, üdvösségetek Szerzőjétől. Csak Bennem van örök életetek. Csak akkor vagytok közösségben Velem, ha szentül éltek. Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: 1 Tessz 2, 13: „Isten szava”