2020. február 21. Az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Most már valóban itt az óra. Eddig is itt volt, de most álltok a legközelebb mindannak beteljesüléséhez, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan az életetekre fognak törni. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor nyerhetitek el az örök élet koronáját. Mindez most teljesül be. Már nincs több haladék. A bűnök az egekbe csapnak. Meg kell tisztítanom a világot. Ha megtisztítottam, visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Készüljetek! Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amilyet a világ még soha nem látott.

Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Lezárulnak a próféciák. Minden be fog teljesülni. Közületek sokan nem akarnak megtérni. Vérkönnyeket sírok miattuk, de tiszteletben tartom szabad akaratukat. Cselekedeteik következményeit egy egész örökkévalóságon át viselniük kell. Imádkozzatok a szegény, szerencsétlen bűnösökért, akik a kárhozat szakadékánál tántorognak. Bármikor belezuhanhatnak. A beígért események (nagy tisztítás, harmadik világháború) nem marad el, mert nem tért meg a világ. Akik imádkoznak, azoknak tűrhetőbb lesz a sorsuk, mint azoknak, akik ezt nem teszik. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, amelyet szomorú szívvel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nyisd ki a Szentírást”

Jel 3, 15-22) Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt mondod: Gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. – Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked: Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj; fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj fel, és térj meg! Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.