2019. szeptember 4. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Mt 21, 39: „Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.” 22, 6: „A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket.”

„Drága gyermekeim! A ti sorsotok is ez lesz. Sokakat meg fognak ölni az Én Nevemért. Egyházamra ugyanaz a sors vár, ami Rám. Ahhoz, hogy bejöhessen dicsőségembe, előbb fel kell mennie a Golgotára és meg kell halnia a keresztfán, mint Nekem. Egyházam a saját vérében és könnyeiben fog megtisztulni. Az Egyház most olyan, mint egy viharba került, süllyedő hajó. Démonok tépázzák, és végleg el akarják süllyeszteni. Ki akarják forgatni a sarkaiból. Láthatjátok, mekkora teret hódított az eretnekség és a tévtanítás. Emberek tömegeit küldik a pokolba. Vak vezet világtalant, és mindketten gödörbe esnek. Nem nézhetem tovább tétlenül: be kell avatkoznom. Most, amikor már a legrosszabb a helyzet, kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki mindenkinek megmutatja, hogy a lelke milyen állapotban van. Csak egy út áll minden lélek rendelkezésére, amely a Mennyországba vezet: az pedig az Én örök, rá vonatkozó szent tervem. Aki letér erről az ösvényről és a tágas utat választja, egyre távolabb kerül törvényeim megvalósításától, és a kárhozat felé rohan.

Kicsinyeim! A gonoszság ma már a tetőfokára hágott. Ezért rövidítem meg az időt, sőt, már régóta meg is rövidítettem, mert még a választottakat is a pokolba taszítaná a sátán. Most ádáz harc folyik a lelkekért. A pokol összes ördöge ki van szabadítva a bűnösök bűnei által, és akit csak lehet, vak gyűlölettel csapdába ejtenek, és a pokolba taszítják.

Gyermekeim! A ti időtökben felbecsülhetetlen értéke van a bűnösökért mondott imáknak. Csak ti tudjátok megmenteni őket. Csak a ti közbenjárásotokra, felajánlott áldozataitokra és szenvedéseitekre tudom kiosztani nekik kegyelmemet. Azért, mert ezek a lelkek süketek és vakok tanításaim befogadására. Minden szempontból méltatlanok és érdemtelenek a kegyelemre. De a ti esedezéseitek feljutnak Hozzám, a Mennybe, és életük utolsó pillanatában megmentem őket a kárhozattól.

Az idő hamar lezárul. Már látjátok az eseményeket, amelyek igencsak felgyorsultak. Éjjel-nappal szüntelen imádkozzatok a Szentlélekhez, kérjétek el Tőle a lelki erőt, a bölcsességet, a jó tanácsot, hogy kitartsatok Mellettem hűségesen, ha kell, a véretek ontásáig.

Az életetek a Földön rövid. Hamar elmúlik. Mindent itt hagytok. Testetek porrá válik, de lelketek, mint fényes galamb Hozzám repül, és magatokkal hozzátok minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Minden talentumról számon kérlek benneteket, amint azt a példabeszédben tanítottam. Igyekezzetek jól fölhasználni az időt és az alkalmakat, hogy nektek is azt tudjam mondani: „jól van, derék és hű szolgám, kicsiben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe.”

Kicsinyeim! Sűrű, sötét felhők úsznak az égen. Eltakarják a Napot. Az emberek meg vannak félemlítve. Nem tudják, hogy kinek mit mondhatnak. Tudják és érzik, hogy valami nagyon nincs rendben, de meg van tiltva nekik, hogy beszéljenek. Most még sanyarúbb lesz a helyzet: hamarosan fellép az antikrisztus, és sokakat meg fog téveszteni hamis csodáival. Szüntelenül imádkozzatok, hogy megkapjátok a tisztánlátást, és felismerjétek az igazságot. Tartsatok ki Mellettem, és másokat is erre figyelmeztessetek. A sátán napjai meg vannak számlálva. Hamarosan visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Akkor beteljesül a Jelenések könyvének szava: „Íme, újjá alkotok mindent”. Új ég és új föld lesz, az ezer éves béke uralma. Választottaimat, akiket elragadok és visszahelyezek a Földre, már a paradicsomi állapotba fogom visszatenni. Ők lesznek a szent gyökér, amely majd kihajt.

Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, melyet Szívem túláradó, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: [Ugyanoda nyílt ki.] Mt 21, 39: „Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.” 22, 6: „A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket.”

[Az Úr végig nagyon szomorú volt, és érzékeltette velem, hogy nagyon közel van mindannak beteljesülése, amire eddig fölkészített.] Szentírási megerősítés: Mt 25, 35 cím: „Utolsó ítélet.” 34: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” 26, 1: „Jézus szólt”