2019. október 9. szerda…

Imádkoztam a kisded nyájért, akik Jézust szeretik, imádják és tisztelik. Kértem rájuk a tisztánlátás kegyelmét, hogy ne adjanak hitelt a tévtanításoknak és az eretnekségnek.

Jézus: „Az Enyéim már mind tudják, hogy mi az igazság. Én Magam világosítottam meg őket. Ők nem fogadják el a tévtanításokat. Azok, akik bálványimádást folytatnak, soha nem látják meg dicsőséges Arcomat. Ők a pokol fenekére süllyednek. Hamarosan beteljesülnek a próféciák. Két bolygó összeütközik. Megjelenik a fénykereszt az égen. Kiárasztom Szentlelkemet minden emberre. Ekkor lesz a nagy és végleges szétválasztás. Sokan meg fognak térni Hozzám. A megátalkodottak még gonoszabbak lesznek. Ők lesznek minden baj okozói. Ezután beteljesül mindaz, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan minden szem meg fog látni, amikor eljövök az ég felhőin dicsőségemben. Az idő itt van, eljött. Lejárt az irgalmasság ideje, melyet felvált igazságosságom haragja. Ti, akik mindvégig hűségesek vagytok Hozzám, most még többet engeszteljetek és imádkozzatok! Ezzel még valamelyest enyhíthetitek a csapásokat.”

Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: „Ekkor Jézus ismét hangosan felkiáltott és kiadta a lelkét.”

1 Kor 14, 21: „Nem hallgatnak Rám – mondja az Úr.”