2019. november 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Egyre közeleg a vég. Ezek az olvasmányok, amiket az egyházi év végén felolvasnak, amelyekben dicsőséges visszajövetelemről van szó, nagy konkrétummal bírnak a jelen időkre. Rendkívüli eseményeknek vagytok és lesztek még tanúi. Már régóta folyamatosan teljesülnek Joel próféta látomásai és a Szent Evangélium, amiben Én beszélek hozzátok. Szavaim élő, eleven közlések, melyet Szentlelkem által itt és most folyamatosan elétek tárok. Jóllehet, az Evangélium szavai többször beteljesültek, de ez nem jelenti azt, hogy még mindig sok időtök lenne dicsőséges visszajövetelemig.

Gyermekeim! Csak azért mondom, hogy tudjátok: a világ még soha nem volt ilyen mélyen a bűnben, mint most. Százszor rosszabb, mint Szodoma és Gomorra, amit kénköves eső pusztított el. Felmérni nem tudjátok azt a káoszt, amit a főördög és démonai idéztek elő szellemi és fizikai síkon egyaránt. Ez a legnagyobb csapás az emberiségre, amikor ellenfelem direkt a lelkek vesztére tör.

Kicsinyeim! Csak Nálam vagytok biztonságban. Aki Hozzám folyamodik, és Engem kér, az megmentette lelkét. Azt az embert vezetem, megtanítom törvényeimre, és ha megtartja, üdvözül.

Kicsi gyermekeim! Ti a legnagyobb kincs birtokosai vagytok. Anyaszentegyházam tagjai a keresztség által Atyám gyermekei, és a Szentáldozások által élő tabernákulumaim vagytok. Ehhez a kincshez nem mérhető az egész világ, ami itt marad, elmúlik, és csak ideig-óráig élvezhetitek. Én mindörökre a tiétek vagyok, veletek maradok, és amikor elhozom végórátokat, Én fogadlak be titeket irgalmas Szívembe, mint ahogy most ti fogadtok lelketekbe Engem az Oltáriszentségben.

Egyházam már régóta kettészakadt. Most már csak az van hátra, hogy hivatalosan is megfosszák papjaimat szolgálatuk betöltésétől arra hivatkozva, hogy nem fogadják el az eretnektanításokat. Ők megmaradnak megátalkodottságukban és menetelnek a széles úton, ami a pokolba vezet. Nem tudtok mit kezdeni velük, mert annyira elmerültek bűneikben, hogy képtelenek fölkelni, mert nem is akarnak. Ti viszont, kicsinyeim, akiket megfosztanak hivataluktól, egy pillanatra se aggódjatok. Mert nagyobb a ti kincsetek, mint amit elvesznek tőletek. A tiétek az igazgyöngy, az Én igaz és hiteles tanításom, és Én Magam, Aki jelen vagyok köztetek a tanításban, az Oltáriszentségben és a szeretetben. Jaj, azoknak, akik felcserélnek Engem a bálványisteneikkel, mert hozzájuk lesznek hasonlóak: van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, megkérgesedett a szívük, hogy meg ne térjenek. Ők már most ellenfelem martalékai. Őszintén sajnálom őket, de tiszteletben kell tartanom szabad akaratukat. Ezért tetteik következményeit örökké viselniük kell.

Drága gyermekeim, most hozzátok szólok, akik szent igéimmel táplálkoztok nap mint nap. Úgy szívjátok magatokba, mint a csecsemő anyja tejét. Én, mint Jó Pásztor, gondoskodom rólatok. Füves legelőkre terellek és hűs patak friss vizével itatlak benneteket. A napfény az Én szeretetem, amely átjárja lelketeket, megvilágosítja elméteket, hogy fölismerjétek az egyetlen igazságot, az Én tanításomat, és ahhoz szabjátok tetteiteket. Ti már most az örök életet birtokoljátok. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Hamarosan nagy próbára lesz téve a hitetek. Keményen üldözni fognak titeket tanításom megtartása miatt. Ha Bennem bíztok, nem szégyenültök meg. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet.

Drága gyermekeim! Nagyon kemény és alapos üldözés fog jönni. Az antikrisztus különös kegyetlenséggel fogja üldözni Egyházamat és annak tagjait. Mindenkit arra akar kényszeríteni, hogy őt imádják és fogadják el messiásnak. Ti ezt soha ne tegyétek meg! Majd amikor eljön uralkodásának vége, letelik a három és fél év, akkor megjelenek az ég felhőin dicsőségben. Sebeim ragyogni fognak, mint izzó fényforrások. Dicsőségem oly nagy lesz, hogy beborítja a Mennyet és a Földet, és minden szem meg fog látni Engem. Akkor sokan jajkiáltásokban törnek ki, akiket megtévesztett az antikrisztus, hogy ő a messiás, és fölismernek Engem, Aki az igazi Krisztus vagyok. Ti, akik kezdettől fogva elvetitek az antikrisztust, örömujjongásban fogtok kitörni visszajövetelemkor, mert tudjátok, hogy elérkezett Megváltásotok.

Drága gyermekeim! Erre várjatok: dicsőséges visszajövetelem már a küszöbön áll. Imádkozzatok érte mindennap, hogy jöjjek vissza, semmisítsem meg a gonoszt szám leheletével, alkossam újjá a Földet, és elhozzam nektek az ezer éves béke korszakát. Boldogok lesznek azok, akik ebben az Új Világban fognak élni. Amikor ezer évre megkötözöm a sátánt, aki minden rossznak a forrása.

Készüljetek, az idő eljött! Olvassatok a jelekből! Minden próféciám valóra válik. Megáldalak titeket, akik üzeneteimet olvassátok, és tanításaimat tettekre váltjátok Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 22, 37: „Jézus felelte”