2016. szeptember 6. Szentségimádáson az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Készüljetek! Az óra itt van. A véreteket fogják ontani Értem. Már minden el van tervezve, és elő van készítve. Ez nem más, mint az Evangélium beteljesedése. Ezért kicsi gyermekeim, ne zúgolódjatok! Vegyétek nagy kitüntetésnek, hogy az életeteket adhatjátok Értem és az Evangéliumért, amiért Én is meghaltam. Egyházam magvetése a vértanúk vére, akik hűségükkel és szeretetükkel dicsőítik meg az Istent. Ezt tette Keresztelő Szent János, az apostolaim, és rengeteg követőm, akik buzgón élték meg az Evangélium tanítását.

Gyermekeim! Már itt van az óra, amikor meg kell vallanotok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt. Ne féljetek! Ha megvallotok Engem, és Irántam való szeretetből adjátok oda az életeteket az Evangéliumért, akkor vértanú szentekként fogjátok elhagyni a Földgolyót, mint parányi pontot. Kiléptek porhüvely testetekből, és soha nem látott távlatok nyílnak meg előttetek. Országomban úgy fogtok élni, mint szent angyalaim, akik hatalmasok:

„Jobb lábával a tengerben állt, a ballal a földön.” (Jelenések 10, 2.) Örökre elmerültök Bennem, mint parányi vízcsepp a végtelen szeretet óceánban. Akkor Isten lesz Minden a mindenségben. Örökre egyesültök Velem, Megváltó Istenetekkel. Az egész örökkévalóság nem lesz elég, hogy töltekezzetek Szent Színem látásának végtelen csodájával, örömével, hogy élvezzetek Engem, és együtt dicsőítsetek az üdvözült lelkek végeláthatatlan seregével és szent angyalaim megszámlálhatatlan sokaságával.

Gyermekeim! Vágyakozzatok Hozzám Szent Színem látására! Vágyatok nagyon megdicsőít Engem, mert ezzel kifejezitek Belém vetett hiteteket és Irántam való szereteteteket. Aki igazán szeret Engem, az gyűlöli a bűnt. Nem tudja elkövetni, és nem áll szóba a kísértővel.

Gyermekeim! Ti soha ne féljetek a haláltól és semmitől! A félelem, az ijesztgetés a sátántól van. A szeretetben nincs félelem. Ha igazán szerettek, megvetitek a halált, amely csak egy küszöb az örök életbe. Megvettek minden szenvedést, mert a karomba omoltok. Bíztok Bennem, mert veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Különösen a szükséget szenvedő, Értem áldozatot hozó gyermekeimmel éreztetem meg vigasztaló, segítő jelenlétemet. Ők Tapasztalják meg a legjobban Isteni erőmet és szeretetemet, amelyet kiárasztok rájuk. Az Én kegyelmem nélkül egyetlen vértanú sem tudná az életét adni Értem. Azért, mert a sátán ilyenkor különösen támad. De az Én Jelenlétemben eltűnik, megfutamodik, erejét veszti.

Drága gyermekeim! Ó, ha csak egyetlen pillanatra látnátok, mi vár rátok Atyám országában, sírva kérnétek Engem, hogy odajöjjetek minél hamarabb.

Kicsinyeim! Az óra itt van. Örüljetek és ujjongjatok, mert ha mindhalálig hűségesen kitartotok Mellettem, elnyeritek ezt a csodás örök boldogságot, amiről beszéltem nektek. Megáldalak titeket megerősítő áldásommal, a sátánnal vívott végső nagy harcra, Szívem védelmező szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ezt üzenem X-nek: viselje sorsát türelemmel! Rengeteg lelket mentek általa. Neki most ez a szenvedés soknak tűnik, de semmiség ahhoz, amennyi lelket mentek meg az örök haláltól. Hamarosan rendeződik a sorsa. Bízzon Bennem! Adjon át Nekem mindent! Ne ő akarja megoldani a sorsát, mert csak elrontja. Én Mindenható vagyok. Minden rosszból jót hozok ki azok javára, akik szeretnek Engem.

Ezt üzenem Y-nak: Ne szomorkodjon a testi gyengesége miatt! Kérje az Én erőmet! Akkor Én működöm, Én dolgozom általa. Megáldom őt Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”