2016. szeptember 19. Szentségimádáson az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Szívemnek kedves választottjai! Készüljetek! Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek: hamarosan meg kell állnotok Isteni ítélőszékem előtt. Azok, akik bűnben élnek, szakítsanak vele, és térjenek meg Hozzám mielőbb, mert a bűnösök nem örökölhetik az Isten országát. A bűn olyan undorító és visszataszító Előttem, hogy csak a bűneit megbánó, és Tőlem bocsánatot kérő emberek bűneit tudom megbocsátani. Aki nem bánja meg bűneit, az nem jöhet Szent Színem elé.

Kicsinyeim! Előttem nincs titok. Látom egész életeteket, gondolataitokat, szavaitokat és cselekedeteiteket. Nekem nem lehet hazudni. A bűnös ember lelke fekete. Egyedül Szent Vérem tudja megtisztítani, de csak ha ő is akarja. Mivel tiszteletben tartom szabad akaratotokat, ezért csak a bűnbánó lelkeket tudom megtisztítani. A megátalkodottak bűnben maradnak. Ők nem akarnak Velem lenni. Ezért a poklot választják. Mivel a Földön is poklot csináltak az életükből, azért a folytatás is az lesz, amiben itt éltek. A pokolban csak kiteljesedik és megerősödik gonoszságuk és gyűlöletük. Ott azt kapják vissza, amit a Földön adtak embertársaiknak. Örökké szenvednek, mert a halál után már nem tudnak változni. Ezért drága kicsinyeim, addig bánjátok meg bűneiteket, amíg a Földön éltek! Kérjetek Tőlem bocsánatot, és mindazoktól, akiket megbántottatok! Tegyétek jóvá bűneiteket a Földön, mert ha itt nem teszitek, odaát kell leszenvednetek a tisztítótűzben.

Gyermekeim! Az Evangéliumban mindent megírtak Rólam. Tiszta, igaz, szent és szeplőtelen voltam. Csak jót cselekedtem. Ezt kértem mindnyájatoktól: legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok! Azért, mert csak így vagytok méltóak Hozzám és Atyámhoz, a szentek Szentjéhez. Csak így jöhettek be a Mennybe. De mindazok, akik bűnben élnek, nem jöhetnek be. Ezért drága kicsinyeim, ha az örök boldogságot választjátok, igyekezzetek már a Földön életszentségben élni! Szívem minden vágya, hogy minden ember üdvözüljön! Ezért tanítalak és figyelmeztetlek benneteket. Amíg a Földön éltek, használjatok ki minden percet lelketek megszentelésére! Gyónjatok, áldozzatok! Járuljatok gyakran a szentségekhez! Akkor megtisztultok, és nem talál fogást rajtatok a sátán. Én pedig minden kegyelmet megadok, hogy a lelketek egy örökké tartó boldogságban éljen. Készüljetek! Az idő lejár. Igazságosságom eléri a Földet. Megfenyítem a bűnösöket, mint apa a fiait. Az igazakat pedig Magamhoz emelem. Erre áldalak meg benneteket Szívem túláradó, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ezt üzenem X-nek: Légy türelmes, megbocsátó! Y-t szereteted fogja megtéríteni Hozzám. Lassan, fokról fokra fog közeledni Felém. Én pedig megnyitom a szívét, és megtöltöm kegyelmemmel. Folytasd érte továbbra is az imát! Életfelajánlásodra megmentem őt, sőt még a családját is.

Kislányom! Örülj! Dicsőíts Engem szüntelen! Minden nap imádkozd el a Te Deumot! Magasztald végtelen irgalmamat! Folytasd továbbra is az imát! Kérd Édesanyám hathatós közbenjárását és Isten – Anyai palástját, Tőlem pedig drága Szent Vérem oltalmát magatokra! Megáldalak téged és szeretteidet Szívem minden emberi értelmet felülmúló végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”