2016. október 16. Szentségimádáson az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok: ne kövessetek el bűnt! Minden vétek, a legkisebbtől a legnagyobbig fájdalmaimat növeli. A világ végezetéig szenvedek minden bűn miatt, amit az emberek elkövetnek. A legtöbbet a Nekem szenteltek bűnei miatt szenvedem. Törekedjetek életszentségre, mert ezt kértem tőletek. Csak a szentek méltóak Hozzám. Csak az életszentségben élők hallják meg szavam, és ismerik fel akaratomat. A Miatyánkban ezt tanítottam: „legyen meg a Te akaratod”. Isten akaratát felismeritek az Evangéliumban, amelyet tanítottam nektek. Isten akaratát teszitek, ha a főparancsot teljesítitek. Ne kövessétek a test vágyait, mert az a kárhozatba visz. Tagadjátok meg magatokat, vegyétek magatokra kereszteteket, és így jöjjetek utánam! Ez az üdvösség útja.

Drága gyermekeim! Imádkozzatok a lelkekért! Ha szüntelen imádkoztok, eltapossátok a sátán fejét, és tehetetlen lesz veletek. Imáitokra ugyanis Én lépek közbe, és ahol Én vagyok, onnan menekül a sátán. Minél inkább életszentségben éltek, annál hatásosabb az imátok. Életszentségetek kisugárzik belőletek, és Hozzám vonzza a környezetetekben élő lelkeket.

Kicsinyeim! Szerezzetek Nekem örömöt azzal, hogy megteszitek, amit kérek! Nagy jutalom vár ezért rátok országomban. Szeressetek viszont Engem! Lélekben egyesüljetek Velem, és őrizzétek ezt az egységet! Beszélgessetek Velem! Röpítsétek fel Hozzám a lelketeket! Mondjatok Nekem szeretet vallomásokat! Pl. ilyeneket: „Szeretlek Jézusom! Köszönöm, hogy Te előbb szerettél, és megváltottál a keresztfán. Köszönöm, hogy haza vársz, és vágyat ébresztesz a szívemben Magad iránt, hogy én is ott legyek, ahol Te, és lássam dicsőségedet. Jézusom, Örömöm imádott egyedüli Boldogságom! Köszönöm, hogy meghívtál, és a Tied lehetek, Te pedig az enyém, mert köztünk maradtál a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és a szívembe térsz.” Ha így imádkoztok, lángra lobbantom szíveteket, megélitek a nyolc boldogságot. A derű soha nem fogy ki a lelketekből. Ne engedjétek be a gonoszt a lelketekbe! Soha ne álljatok szóba vele! Ha kísért, azonnal imádkozzatok! Mondjátok el a Szent Mihály és a Most segíts meg Mária imákat! Ellenfelem csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Ha imádkoztok, azonnal beavatkozom, és a sátánnak takarodnia kell.

Gyermekeim! Oly egyszerű, amit kérek. Ha megteszitek, győzelmet arattok a gonosz fölött, és üdvözültök. Veletek vagyok szüntelen, de csak azoknak tudok segíteni, akik kérnek, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Ha minden ember úgy élne, ahogy kérem, a világ újra paradicsommá változna, mint kezdetben volt, amikor Atyám megteremtette. Minden rossz azért van, mert az emberek nem imádkoznak, és gonoszságot cselekednek, amivel a sátánt szolgálják.

Gyermekeim! Minden rossz a ti bűneitek következménye. Kizárólag magatokat okolhatjátok érte. Térjetek meg! Éljetek szeretetben, akkor béke köszönt erre a világra, és boldogságban fogtok élni. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túláradó, végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Ezt üzenem X-nek: Látom nagy terhedet. Hamarosan elveszem tőled. Folytasd továbbra is az imát! Nagyon szeretlek téged. Maradj meg szeretetemben! Azt akarom, hogy békében, nyugalomban és szeretetben élj, mielőtt kiszólítalak ebből a világból! Azt akarom, hogy fel tudj készülni a Velem való örömteli nagy találkozásra! Akiért imádkozol, nem fog elkárhozni, de a tisztítótűz alján rengeteget fog szenvedni. Életfelajánlásod menti meg őt és az egész családodat. Tarts ki mindhalálig az imában és az evangéliumi életszentségben! Erre áldalak meg Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Ima a Szentlélek által: „Jézusom! Te az Atya jobbján ülsz. Onnan jössz el dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Kérlek, add meg nekünk az Istenfélelem kegyelmét! Féljünk igazságosságod haragjától, és az örök kárhozattól! Soha ne kövessünk el bűnt! Ha mégis elesnénk, azonnal bánjuk és gyónjuk meg Irántad való szeretetből! 

Jézusom! Te a keresztfán az utolsó csepp Véredet is kiontottad a mi bűneinkért. Ezek után felfoghatatlan, hogy mernek az emberek mégis vétkezni. Mérhetetlen sértés Számodra, hogy így visszaélnek szereteteddel, türelmeddel és irgalmaddal. Ezt kérted: éljetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. A halál hirtelen jön mindazok számára, akik nem várják. De nagy boldogság azoknak, akik készen állnak rá, hogy megjelenjenek ítélőszéked előtt. Ők már megtisztították magukat a bűnbánat szentségében. Drága Szent Véred mosta hófehérre a lelküket. Így nem esnek ítélet alá, és ujjongó örömmel mennek be Veled a menyegzőre. Ó Jézusom, bárcsak megfogadná mindenki szavadat, a szent Evangélium tanítását és üzeneteidet, amelyben megismételed a Szentírást! Akkor nem kárhozna el senki. Az emberek szeretetben és békében élnének a Földön. Ámen.”