2014. május 4. Szentségimádáson Jézus…

Drága gyermekeim! Küldetést adok mindnyájatoknak a lelkek megmentésére. Mindenki a Tőlem kapott talentumokkal sáfárkodjon! Ne mondja közületek egyikőtök sem: én alkalmatlan, tanulatlan vagyok. Nálam nem az számít, hogy mennyit tanultál, hanem csak ez: szeretsz Engem? Pétertől is csak ennyit kérdeztem. Ha szerettek Engem, akkor tanúságot tesztek Rólam az emberek előtt. Az Én törvényem nagyon egyszerű. Egyetlen szó csupán: szeretet. De első az Isten iránti szeretet, és csak utána a felebarát iránti szeretet. Ha tökéletesek akartok lenni a szeretetben, akkor Engem utánozzatok! Úgy szeressétek Istent, és egymást, ahogy Én szerettelek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek! Manapság kigúnyolják a szeretetet. A szeretet áldozat, szolgálat, önmegtagadás. A szeretet nem keresi a magáét, hanem mindig a másét. Az igazi szeretet önzetlen, tiszta, türelmes. Ha szerettek Engem, akkor megvallotok az emberek előtt. Akkor világító fáklyák vagytok, és só, amely megízesíti az ételt. A puszta megjelenésetekkel hirdetitek az Evangéliumot. Önzetlen, tiszta szeretetetekkel pedig Hozzám vonzzátok a lelkeket.

Gyermekeim! Nagyon egyszerű a lélekmentés. Mindig ott, és akkor kell tanúságot tenni Rólam, amikor elétek viszek valakit. Ma a lelkek milliói éheznek és szomjaznak Engem. Keresnek, de nem találnak, mert nincs, aki felvilágosítaná őket. 

Gyermekeim! Amit apostolaimnak mondtam, azt nektek is mondom: Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Hirdessétek az Evangéliumot! Ne félj hirdetni akkor sem, ha keveset tudsz! Elég, ha csak ennyit mondasz: Jézus szeret téged. Meghalt érted a keresztfán, hogy elvegye bűneidet. Bánd meg minden vétkedet! Szeresd viszont Őt úgy, hogy add át Neki az életedet! Ő majd szentet formál belőled, és üdvözít téged. Beszélj Hozzá a saját szavaiddal! Ő hallja. Nyisd meg Előtte a szívedet! Arra vár, hogy beengedd. Akkor széppé és boldoggá teszi az életedet.

Ha ennyit mondotok valakinek hittel, kedvesen, már nagyon sokat segítettetek neki a lelki előrejutásban. Nektek pedig kincsetek lesz a mennyben ez a megmentett lélek. 

Kicsinyeim! Én nem várok el tőletek nagy teljesítményeket. Csupán a szándékot. A többit bízzátok Rám! Csak egy a fontos: mindig keressétek, és tegyétek az Én akaratomat! Ha így éltek, megszentelődtök, és rengeteg lelket mentetek ki a sátán markából.

Gyermekeim! Mindezt csak addig tehetitek, amíg a földön éltek. Az életetek rövid. Addig sáfárkodjatok a kegyelmekkel, amíg le nem zárul az időtök! Utána már az ítélet következik. Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Az élet rövid. Tarts ki mindhalálig! Add át az életedet és szeretteid életét is Nekem! Én minden rosszból jót hozok ki, mert Én Mindenható vagyok. Soha ne engedd be a csüggedést a szívedbe! Gyakran mondogasd Nekem: Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj. Ha teljesen Rám hagyatkozó hittel és bizalommal imádkozod ezt a fohászt, csodákat fogsz megtapasztalni. Add át a gondjaidat Nekem! Te csak törődj az Én dolgaimmal, a tiedről Én gondoskodom! Leveszem válladról a terheket. Helyette megtöltöm szívedet Irántam való izzó, lángoló szeretettel. Nem lesz más gondod, mint Engem szívből szeretni, és szüntelenül örvendezni Bennem. Ez nem azt jelenti, hogy egy csapásra meg fognak szűnni a problémák, hanem azt, hogy felülemelkedsz rajta, és nem fogsz foglalkozni vele, mert átadtad azokat Nekem. Én pedig lefoglallak Magamnak, mert azt akarom, hogy Engem szolgálj. A szolgálat pedig ez: Add át az életedet újra meg újra Nekem, mindig, minden élethelyzetben! Én fokról fokra szentté formállak, és lelkeket mentek általad. Ha megteszed, boldoggá teszlek már itt a földön, a mennyben pedig nagyon gazdaggá, mert sok üdvözült léleknek leszel a megmentője. Légy kisded Keblemen, és pihenj meg Szívemen! Erre áldalak meg megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”