2014. július 5. Egy erdélyi prédikátor átélése…

A következő üzenet ifj. Csontos József lelkipásztortól származik. A látást 2014. július 5-én kapta, Marosvásárhelyen, Erdélyben.

„Teljes alázattal szeretném megosztani egy különleges átélésemet, amely nemrég történt. Azzal, amit leírok, nem magamat szeretném kiemelni. Megkérek minden kedves olvasót, hogy ne a személyes vonatkozású dolgokra figyeljen, és fektessen hangsúlyt, hanem arra az üzenetre, amelyet az Úr akar üzenni ez által.

2014. július 5-én kezdődött a történet. Szombat este volt, és a vasárnapi Igehirdetésre készültem. Közel éjfél volt, amikor lefeküdtem. Elalvásig imádkoztam, magasztaltam az Urat. Elalvásom után rövid időn belül egy álom kezdődött, mely egyben egy átélés is volt.

Családommal egy városban voltunk, és egy épület előtt haladtunk el. Betekintve az ablakain láttuk, hogy bent egy gyülekezet van. Bementünk és nagy meglepetésünkre két ismerős szolgálattevő testvér szolgált. Míg hallgattuk az Igehirdetést, megjelentek a gyülekezetben némi fekete ruhás, emberhez hasonló lények, akikről tudtuk, hogy nem emberek, hanem démonok. Megfogtak mindnyájunkat és elrepítettek, vagy elvittek egy nagyon sötét helyre, mely egy hatalmas pincéhez volt hasonló. Ott leültettek padokra. Olyan sötét volt, hogy nem láttad csak a közvetlen szomszédságodban ülőt. A helyiségnek csak egy pontjában volt halvány fény. Tudatában annak, hogy megbékéltem az Úrral és úgy feküdtem le, egyáltalán nem volt félelem bennem, sem családomban.

Ebből kifolyólag bátorságom volt megkérdezni a minket elraboló és őrző démont, hogy: Miért hoztatok ide? 
Azt felelte: Azért, hogy lássátok, hogyan örülnek és ünnepelnek a sátán és az ő angyalai! Tovább kérdeztem: Ha már ünneplésről van szó, akkor mi az ünneplés tárgya, témája? Válaszára nem emlékszem teljesen, olyasmit említett, hogy valaminek a 980. évfordulója van… de mindjárt meg fog jelenni maga a sátán és meg fogjátok tudni pontosabban.

Vártunk csendben. A jelenlévőkben igen nagy félelem és rettegés volt. Nemsokára meg is jelent a sátán, karjaiban egy csecsemővel. Ez megdöbbentő volt.

Azt kérdeztem a démontól: Mi ez, ki ez a csecsemő és miért van nála?
Erre azt felelte: Ez a sátán egyszülött fia. Egyébként ez az ünneplés egyik tárgya, s most akarja bemutatni. Ezt a választ hallva, mindannyian értettük, hogy az Antikrisztusról van szó.
A démon felé fordulva mondom neki: Ezek szerint akkor még van 20-30 év, amíg ez a gyerek felnő és a világ urává válik?
Ááá… dehogy, – és nevetett a démon. Emberek, azt gondoljátok, hogy ez a gyermek úgy fog felnőni és fejlődni, mint ti, vagy, ahogy ti elképzelitek? Olyan lassan? A sátán minden erejét és hatalmát neki fogja adni, és az a gyerek, akit ti ma csecsemőként láttok, holnap vagy holnapután már Világ uraként fogják tisztelni az emberek. Olyan rohamosan fog felnőni, ahogyan ti el sem tudjátok képzelni. Az ember el sem tudja gondolni, hogyan lehetséges ez. Természetfeletti módon fog felnőni.

(Míg a démon beszélt, magamban végig tudtam, hogy az Úr ott van velem, csak nem láttam, ezért nem árthattak nekem és nekünk a démonok.

Magamban kérdeztem az Úrtól: Uram, miért engedted meg, hogy elraboljanak a démonok, hiszen a Tiéd vagyok és Veled megbékélten feküdtem le?
Azt felelte az Úr: Azért, hogy meglásd, hogy sokan testvéreid közül, milyen apró dolgok miatt válhatnak a sátán prédájává.

Az Úr felelete nem volt mindenki számára hallható, akárcsak a Hozzá intézett kérdésem sem. A démonhoz intézett kérdéseim és az azokra kapott válaszok mindenki számára hallhatóak voltak.)

A démon felelete után odafordultam a mellettem és mögöttem ülő emberek felé, bár nem láttam őket a sötétség miatt, és azt mondtam nekik: Emberek! Térjetek meg! Van fogalmatok róla, hogy mit jelent ez? Síri csend volt, egy válasz sem érkezett. Erre én feleltem helyettük és nekik. Ez azt jelenti, hogy ELKEZDŐDÖTT A VISSZASZÁMLÁLÁS! TÉRJETEK MEG! 

Amely pillanatban ezt mondtam, nagy hirtelenséggel megfordult a sátán, egyenesen rám nézett, és odaszólt a démonjainak: Miért hoztatok ide olyan embert, embereket, akikben nincs semmim? Nem megmondtam nektek, hogy csak olyanokat hozzatok, akikben van valamim?! Nyilván ez a „VALAMI” a bűnre vonatkozik. Ezt mindnyájan értettük, anélkül, hogy valaki magyarázta volna. Egyébként a jelenlévők mind, és kizárólagosan csak „hívők” voltak. Úgymond hitetlen nem volt egy sem közöttünk. 

Amikor a sátán reám nézett, tekintetéből egy hatalmas erő kiáradását éreztem, amely le akart nyomni a padról. Megpróbáltam ellenállni, de erősebbnek tűnt nálamnál. Egyedüli védekezési lehetőségnek csak az imát láttam, és hatalmas erőfeszítéssel és hangosan elkezdtem magasztalni az Úr Jézust. Miközben magasztaltam az Urat, kezdtem megerősödni, de nem eléggé, hogy legyőzzem.

Odafordultam kislányom és feleségem felé, és arra kértem, segítsenek imában: Gyertek és imádkozzatok velem együtt, mert ezt a harcot csak együtt tudjuk megnyerni.
Erre azt kérdezte a feleségem: Jó, de miért imádkozzunk?
Semmi különösért – feleltem, csak magasztaljátok az Úr Jézust, azért amit tett, dicsőítsétek Őt, s meglátjátok, elgyengül az ellenség!

Elkezdtünk együtt imádkozni, és ahogy imádkoztunk, úgy gyengült az ellenség ereje. Míg imádkoztunk, lelki szemeimmel láttam a hátunk mögött az Úr Jézust, lehajtott fejjel szomorúan.
Magamban kérdeztem tőle (nem hangosan): Miért vagy szomorú, és miért vagy lehajtott fejjel, és miért nem tudsz segíteni a többieknek is, ill. a többiek miért nem imádkoznak, hogy minél hamarabb szabaduljunk meg innen?
Azt felelte: Azért, mert mindegyikben van valami, ami a sátáné. Én adtam mindegyiknek erőt, hogy szembeszálljanak az ellenséggel és legyőzzék azt, de nem tudják használni a kapott erőt, mert a sátán záloga (a bűn) bennük van, bármilyen kicsi is legyen az. Még nincs késő, hogy azokat a kicsi dolgokat kivessék, de ha nem teszik meg, akkor véglegesen a sátánéi lesznek. Azért nem imádkoznak, mert nincs erejük imádkozni, mert van bennük valami, ami a sátáné. Ahhoz, hogy az erő, amelyet nekik adtam, működjön, meg kell szabadulniuk a kicsi zálogoktól.
Tovább kérdeztem az Urat magamban (nem hangosan): Uram, miért csak velem van baja a sátánnak, miért csak engem akar bántani, és a többieket békén hagyja?
Azért, mert van bennük valami, ami a sátáné – mondta az Úr. Továbbá egyre hangosabban magasztaltuk az Urat.

Arra ébredtem fel, hogy hallottam magamat, ahogyan hangosan magasztalom az Urat. Mikor felnyitottam a szemem, ránéztem az órára és: 01:17 volt az idő. Felébredésem után szörnyű fájdalmat éreztem az egész testemben, lábamtól a vállamig, minden részem fájt. Nagyon fáradtnak éreztem magam, egyszerre fagytam meg és égtem el. Olyan érzés volt mintha -20 C fokos hidegben lettem volna és +40 fok melegben egyszerre. Hatalmas nyomást éreztem, mintha egész testemmel s minden erőmmel taszítottam volna valamit. Kb. negyed órát még imádkoztam és magasztaltam az Urat, miután arra kértem az Urat, hogy vegye el rólam ezt a fájdalomérzetet, és segítsen elaludni, és hadd aludjak reggelig békességben. Kérésem utáni pillanatban megszűnt minden fájdalom és 2 percen belül el is aludtam.

Reggel, egy Igével és egy üzenettel ébredtem fel: Jel. 22,11-12: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.”

Az üzenet a következő volt: Olyan rövid az Úr visszajöveteléig az idő, hogy már nincs idő arra, hogy játszadozzunk a kegyelemmel. Aki nem veszi komolyan a figyelmeztetéseket, és hátat fordít az Úrnak, már nem lesz ideje visszatérni. Szenteljük meg magunkat, és legyünk készen a Vele való találkozásra. Térjetek meg! Elkezdődött a visszaszámlálás! Mikor reggel elmeséltem a feleségemnek az átélésemet, azt mondta, hogy hallotta, ahogyan éjszaka hangosan imádkoztam álmomban, de nem tudta mi is történt valójában. Bizonyságom befejezéséül az üzenetet szeretném kihangsúlyozni: Térjetek meg! Elkezdődött a visszaszámlálás! Az Úr közel!”