2014. július 16. Szentmisén, Szentáldozás előtt Jézus…

„A Szívemet adom mindnyájatoknak. Kimondhatatlanul szeretlek benneteket. Viszonozzátok az Én végtelen szeretetemet! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Kereszthalálom csak egy kis szelete irántatok érzett végtelen szeretetemnek.” 

.